PROGRAM SVČ

Sobota 15. prosince 2018 | 14 hodin
ADVENTNÍ KONCERT
V kostele sv. Jana Nepomuckého ve Studnici

V rámci adventního koncertu, který pořádá Římskokatolická farnost Studnice ve spolupráci se SVČ Bájo, zazpívá a zahraje lidová muzika ŠMIKURANDA, Chrámový sbor kostela sv. Ducha Hořičky a AD AURES, soubor staré hudby SVČ Bájo.

Pondělí 17. a středa 19. prosince 2018 | 17 hodin
NOTOVÁNÍ
V přízemí SVČ Bájo

Malé předvánoční koncerty dětí, které v SVČ Bájo navštěvují hudební obor. V programu zazní adventní, vánoční i jiné písně.

Do 21. prosince 2018
VYŠÍVANÉ OBRAZY

Obrazy „malované“ jehlou a nití vystavuje v galerii Fortna SVČ Bájo Radana Ambrožová. Své obrazy vyšívá a vytváří podle vlastních návrhů.

Středa 26. prosince 2018 | 15:30 a 17 hodin
KOLEDA, KOLEDA, ŠTĚPÁNE
V Rudrově mlýně v Ratibořicích

Do přívětivého prostředí Rudrova mlýna v Babiččině údolí přijdou malí koledníci s betlémem ve Hře na jesličky, uvidíte lidové vánoční zvyky, potěšíte se svátečně vyzdobeným mlýnem, zazpíváte si koledy. Více informací o akci a objednávání vstupenek na barunka.org (kalendář akcí). Pořádá FS Barunka, z. s., Česká Skalice ve spolupráci se Správou státního zámku Ratibořice a SVČ Bájo Česká Skalice.

Sobota 29. prosince 2018 | 15:30 a 17 hodin
JESLIČKÁŘI
V Rudrově mlýně v Ratibořicích

Jesličkáři předvedou hru s humorným domlouváním o cestě do Betléma. Uvidíte a uslyšíte zpěv, hudbu, recitaci, tanec, o lidových vánočních zvycích, potěšíte se svátečně vyzdobeným mlýnem, zazpíváte si koledy. Více informací o akci a objednávání vstupenek na barunka.org (kalendář akcí). Pořádá FS Barunka, z. s., Česká Skalice ve spolupráci se Správou státního zámku Ratibořice a SVČ Bájo Česká Skalice.


Čtvrtek 3. ledna 2019 | 8 - 15 hodin
CELODENNÍ PROGRAM PRO DĚTI V DEN ŘEDITELSKÉHO VOLNA ZŠ Č. SKALICE

Nabízíme pro děti celodenní program v Báju. Podrobnější informace dostanete na základě přihlášky. Cena včetně oběda 150 Kč.
Přihlásit se můžete formou SMS na čísle 604 187 325, emailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 13. 12. 2018. Program se uskuteční, pokud se přihlásí alespoň 12 dětí.

Pátek 4. ledna 2019
VÝLET DO AQUACENTRA
(DEN ŘEDITELSKÉHO VOLNA ZŠ Č. SKALICE)
SVČ Bájo zve děti na výlet do pardubického aquacentra. kde na děti čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz na vlakovém nádraží v 8,15 hodin, návrat 17,30 hodin tamtéž.
Cena 270 Kč, počet míst je omezen. Přihlásit se můžete formou SMS na čísle 604 187 325, emailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 13. 12. 2018.

Sobota 5. ledna 2019 | 17 hodin
TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ
Ve sboru Církve bratrské v České Skalici

Středisko volného času Bájo a Církev bratrská v České Skalici zvou na koncert lidových písní a vánočních koled z Čech, Moravy a Slovenska.

Neděle 6. ledna 2019
TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA
Tradiční novoroční přání střediska volného času Bájo českoskalickým občanům v ulicích města předají děti z dětského folklorního souboru Barunka.

Středy 9. a 23. ledna 2019 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK

Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou emailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.

11. – 31. ledna 2019
VÝSTAVA "KOČKA LEZE DÍROU, PES OKNEM"
V Regionálním informačním centru a v galerii Fortna SVČ Bájo

Na výstavách, které budou instalovány souběžně ve dvou prostorech, můžete zhlédnout práce z výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo SVČ Bájo pro děti z  Královéhradeckého a Pardubického kraje. Do soutěže se sešlo 506 výtvarných prací z 53 škol a školských zařízení. Vítězné práce budou vystaveny v Regionálním informačním centru Česká Skalice, kde budou v pátek 11. ledna 2019 v 18 hodin při zahájení výstavy slavnostně předány ceny mladým výtvarníkům.

Pátek 18. ledna 2019 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na čísle 604 187 325, emailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 17. 1. 2019. Počet míst omezen.

Sobota 26. a neděle 27. ledna 2019 | 9 - 15 hodin
KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Dvoudenní kurz v SVČ Bájo

Naučit kreslit se může každý, i ten, který "nedržel tužku v ruce" – u takových jsou pokroky vidět nejvíce. Pro zájemce, kteří kreslit umí, je to příležitost ke zdokonalení. Po absolvování kurzu budete schopni nakreslit autentický portrét podle předlohy a tato schopnost vám již zůstane.
Informace a rezervace místa u lektorky kurzu Jaroslavy Vopálkové na tel. 731 422 894 nebo emailem na adrese: JaroslavaVopalkova@seznam.cz; počet míst omezen. Při přihlášení obdržíte podrobné informace o kurzu. Cena dvoudenního kurzu je 1 500 Kč.Pátek 1. února 2019
POLOLETNÍ PRÁZDNINY

SVČ Bájo zve děti na VÝLET DO AQUACENTRA V PARDUBICÍCH, kde na děti čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Podrobné informace získáte a přihlásit se můžete formou SMS na čísle 604 187 325, emailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč. Počet míst omezen. 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
hledá spolehlivé a nadšené spolupracovníky – externí vedoucí zájmových kroužků s pedagogickou kvalifikací.
Máte-li chuť předat dětem své zkušenosti a dovednosti z jakéhokoli oboru zájmové oblasti,
volejte na tel. číslo 604 187 325, 491 452 708, pište email na adresu
info[at]svcbajo.cz
nebo nás navštivte v kanceláři Bája.

 

ARCHIV POZVÁNEK NA AKCE V ROCE 2018
Středa 12. prosince 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK

Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V prosincové lekci si ušijete vzor Křivky. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou emailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Pátek 7. prosince 2018 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na čísle 604 187 325, emailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 6. 12. 2018. Počet míst omezen.
6. - 9. prosince 2018
ADVENT V BABIČČINĚ ÚDOLÍ
V Rudrově mlýně v Ratibořicích

Obdobím adventu a Vánoc na českém venkově provedou členové folklorního souboru Barunka z České Skalice. Více informací o akci a objednávání vstupenek ZDE.
6. - 9. prosince 2018
KOČKA LEZE DÍROU, PES OKEM
V Rudrově mlýně v Ratibořicích

Výstava dětských prací z výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo SVČ Bájo pro děti z královéhradeckého a pardubického kraje. Výstava se uskuteční v rámci akce Advent v Babiččině údolí a připravilo ji SVČ Bájo Česká Skalice.
Středa 5. prosince 2018 | 17 a 18 hodin
MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA
V Rudrově mlýně v Ratibořicích

S tradicí obchůzky a obdarováváním svatým Mikulášem a jeho družinou – andělem a čertem - seznámí členové Folklorního souboru Barunka z České Skalice. Uslyšíte legendu o svatém Mikuláši, čert s Káčou zatančí pekelnou maděru. Malé děti před pekelníky ochrání babička... Více informací o akci a objednávání vstupenek najdete na barunka.org. Pořádá FS Barunka, z. s., Česká Skalice ve spolupráci se Správou státního zámku Ratibořice a SVČ Bájo Česká Skalice.
Neděle 2. prosince 2018 | 16 hodin
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

SVČ Bájo vás srdečně zve o první adventní neděli ke kašně na Husově náměstí na tradiční setkání k zahájení adventu v České Skalici. Čeká vás hudební vystoupení souboru Musica Krakela, krátká promluva starostky města a také malé občerstvení - čaj a punč. Na závěr bude rozsvícen městský vánoční strom za cinkání zvonečků, které si prosím přineste s sebou. Akce byla podpořena městem Česká Skalice.
Středa 28. listopadu 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Pondělí 26. a úterý 27. listopadu 2018
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY
Vzdělávací akci pro pedagogy v Trutnově pořádá Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. Lektorkou kurzu je PaedDr. Hana Vavřínová, pedagožka a ředitelka SVČ Bájo.
Pátek 16. listopadu 2018 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 15. 11. 2018. Počet míst omezen.
Pátek 16. listopadu 2018
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ STUDNICE
Minikurz práce s keramickou hlínou.
Středa 14. listopadu 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Sobota 10. listopadu 2018 | 13 - 18 hodin
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií, uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč. Hlaste se prosím formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 9. 11. 2018. Počet míst je omezen.
Pátek 9. listopadu 2018 | 17:30 hodin
SETKÁNÍ V ATELIÉRU: SUCHÝ PASTEL NETRADIČNĚ
Tvořivá dílna, na které se naučíte používat suché pastely neobvyklým způsobem. Pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu včetně materiálu: 300 Kč, dítě 150 Kč. Lektorkou kurzu bude Marie Wolfová. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 8. 11. 2018.
Pátek 9. listopadu 2018
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ VELKÁ BUKOVINA
Minikurz práce s keramickou hlínou.
2. - 30. listopadu 2018
ČESKOSKALICKÁ PALETKA

Nesoutěžní přehlídka výtvarných prací, které děti vytvořily mimo školu a školská zařízení. Příležitost pro malé i mladé výtvarnice a výtvarníky do 15 let vystavit svá díla - kreslené i malované obrazy, fotografie, počítačové obrázky, různé 3D objekty nebo ruční práce - na výstavě v galerii Fortna.
Pátek 2. listopadu 2018
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI ZE ZŠ DOLANY
Minikurz práce s keramickou hlínou.
Středa 31. října 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Úterý 30. října 2018
PODZIMNÍ PRÁZDNINY: VÝLET ZA KRAKONOŠEM DO TRUTNOVA

Návštěva Muzea Podkrkonoší v Trutnově - seznámíme se s bájným duchem a vládcem našich nejvyšších hor Krakonošem. Sraz v 8:15 hod. na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení v SVČ Bájo v 15 hodin. S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, malé kapesné dle uvážení rodičů. Přihlášky do pátku 26. 10. 2018 buď formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 120 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.
Pondělí 29. října 2018
PODZIMNÍ PRÁZDNINY: VÝLET DO AQUACENTRA V PARDUBICÍCH [OBSAZENO]

Na děti čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz v 8:15 hod. na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení tamtéž v 18:30 hod. (příjezd vlaku). S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů. Přihlášky do pátku 26. 10. 2018 buď formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.
Pátek 26. října 2018
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ DOLANY
Minikurz práce s keramickou hlínou.
Středa 24. října 2018
DEN STROMŮ

SVČ Bájo pořádá pro 2. ročník ZŠ Česká Skalice připomínku na Den stromů, který se slaví ve více než 40 zemích světa; u nás připadá Den stromů oficiálně na 20. října.
Úterý 23. října 2018
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY
Vzdělávací akci pro pedagogy v Rychnově nad Kněžnou. Lektorkou kurzu, který pořádá Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, je pedagožka SVČ Bájo PaedDr. Hana Vavřínová.
Pátek 19. října 2018 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 18. 10. 2018. Počet míst omezen.
Středa 17. října 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Pátek 12. října 2018 | 16,30 - 18,30 hodin [pozor, změna času konání!]
TVOŘIVÁ DÍLNA: KORÁLKOVÁNÍ

Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si vyrobíte KORÁLKOVÝ NÁHRDELNÍK nebo NÁRAMEK. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 60 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 11. 10. 2018.
Sobota 6. října 2018 | 14 hodin
ŠMIKURANDA V LITOBOŘI

Lidová muzika Šmikuranda zahraje již tradičně na Litobořském vinobraní.
5. - 31. října 2018
VÝSTAVA"TVOŘÍ CELÁ RODINA"

V říjnu vystavují své práce v galerii Fortna Anna, Karolína a Kryštof Maněnovi, Marie Wolfová a Lukáš Koblasa.
Středa 3. října 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Pondělí 1. října 2018 (den ředitelského volna v ZŠ Česká Skalice)
JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL

Program inspirovaný příběhem o krtečkovi a kalhotkách. V části expozice Muzea B. Němcové zaměřené na textil nejprve zjistíme, jak vzniká plátno, z jakých materiálů se vyrábí, dozvíme se o barvení a dekorování látek; v rámci řemeslné dílny v SVČ Bájo si pak zkusíme tkaní na stávku, tisk na ubrousek apod. (výrobky si děti odnesou domů). Sraz v 7:45 hod. v SVČ Bájo, ukončení v 15:00 hod. v SVČ Bájo. S sebou: malou svačinu a pití, přezůvky, čip nebo hotovost na oběd (62 Kč) ve školní jídelně. Přihlášky formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 26. 9. 2018. Cena: 120 Kč (platí se až při srazu).
Neděle 30. září 2018 | 18 hodin
MUSICA PER GAUDIUM VE STĚŽERÁCH
Stěžery, kostel sv. Marka

Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí na XIX. Svatováclavském benefičním koncertu, který se koná v rámci Národního festivalu neprofesionálních a komorních těles pořádaného agenturou NIPOS-ARTAMA.
Sobota 29. září 2018 | 16 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA FESTIVALU STARÉ HUDBY
Swieradów-Zdrój

Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium přijal pozvání na festival XXV Międzynarodowe Spotkania z Muzyką Dawną, který se koná v polském lázeňském městě Swieradó-Zdrój.
Sobota 29. září 2018 | 10 - 16 hodin
ŠMIKURANDA V RATIBOŘICÍCH
Rudrův mlýn v Ratibořicích

Lidová muzika Šmikuranda, působící v SVČ Bájo, bude vystupovat spolu s lidovou muzikou Červánek a DFS Hadářek celé odpoledne na dvoře ratibořického mlýna na akci Folklor na mlýně
Pátek 21. září 2018 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 20. 9. 2018. Počet míst omezen.
Sobota 8. září 2018 | 16,30 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA NÁCHODSKÝCH KURONSKÝCH SLAVNOSTECH
Náchod, zámek

Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí již tradičně v zámecké kapli náchodského zámku v rámci dalšího ročníku Náchodských Kuronských slavností s programem La folia.
Sobota 8. a neděle 9. září 2018 | 10 - 16 hodin
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
V prostorách Muzea Boženy Němcové

Výtvarná dílna, ze které si i bez výtvarného talentu každý odnese krásný hedvábný výrobek.
1. - 30. září 2018
ZRCADLENÍ - ZRKADLENIE

Již sedmá společná výstava obrazů výtvarníků a výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice.
1. - 30. září 2018
KDO JSME - KTO SME

SVČ Bájo připravilo výstavu výtvarných prací, které nakreslili a namalovali účastníci osmé části dlouhodobého projektu partnerských organizací ZUŠ Liptovský Hrádok a SVČ Bájo Česká Skalice během květnového pobytu v Jívce – Dolních Vernéřovicích. Projekt finančně podporuje město Česká Skalice.
27. - 31. srpna 2018 | 8 - 15 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU III. [OBSAZENO]

Na programu je práce s keramickou hlínou a tradiční i netradiční výtvarné činnosti, hry, procházky a výlet vlakem na koupaliště. Cena tábora 1000 Kč (zahrnuje i obědy, pitný režim, jízdné a vstupné na koupaliště). Přihlášku na tábor s uvedením jména, věku, adresy zasílejte e-mailem na info[at]svcbajo.cz, formou SMS na 604 187 325 či osobně v Báju do 30. 4. 2018. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2018 na účet 1183567329/0800, VS 412 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu). Počet míst je omezen.
20. - 24. srpna 2018 | 8 - 15 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU II.
[OBSAZENO]
Na programu je práce s keramickou hlínou a tradiční i netradiční výtvarné činnosti, hry, procházky a výlet vlakem na koupaliště. Cena tábora 1000 Kč (zahrnuje i obědy, pitný režim, jízdné a vstupné na koupaliště). Přihlášku na tábor s uvedením jména, věku, adresy zasílejte e-mailem na info[at]svcbajo.cz, formou SMS na 604 187 325 či osobně v Báju. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2018 na účet 1183567329/0800, VS 412 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu). Počet míst je omezen.
Sobota 18. srpna 2018 | 9 - 16 hodin
KRAMAŘENÍ

Tradiční jarmark s doprovodným kulturním programem v ulici Boženy Němcové a v atriu staré školy. Kromě stánků s řemeslníky, kteří nabídnou k prodeji všemožné tradiční rukodělné výrobky, uvidí návštěvníci také královéhradeckého lidového loutkáře Jiřího Polehňu, dopoledne lidovou muziku Šmikuranda a odpoledne hudební soubor Musica per gaudium a skupinu orientálního tance Afrah. Děti se budou moci svézt na dobovém kolotoči na kliku, součástí akce jsou i tvořivé dílny pro děti. Akce byla finančně podpořena městem Česká Skalice.
22. - 28. července 2018
MALOVANÉ PRÁZDNINY
[OBSAZENO]
Letos již po dvaadvacáté, tentokrát v malebném podhorském městě Vrchlabí, nazývaném Brána Krkonoš. Ubytování v domě dětí a mládeže, spaní v klubovnách na vlastních matracích. Tábor je určen dětem, které rády vytvářejí něco hezkého vlastníma rukama, kreslí, malují, tančí. Ve výtvarných činnostech se letos necháme inspirovat krásnou krkonošskou přírodou a kulturními památkami. Vedoucí tábora: Mgr. Martina Horká, PaedDr. Hana Vavřínová. Cena: 2 000 Kč. Příjezd a odjezd z tábora zajišťují rodiče účastníků. Informace a přihlášky na info[at]svcbajo.cz, na tel. 491 452 708, 604 187 325 nebo osobně v Báju. Po přihlášení je třeba tábor uhradit do 31. 5. 2018 na účet 1183567329/0800, VS 411 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu).
16. - 20. července 2018
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S PONÍKEM
[OBSAZENO]
Tábor je určen dětem od 7 let. Bude probíhat v Českém Meziříčí, kam budou děti každý den dojíždět linkovým autobusem. Na programu je péče o poníky a projížďky s nimi, vycházky a hry v přírodě, společné muzicírování. Vedoucí tábora: Ing. Štěpánka Čížková, Terezie Netrestová, DiS. Cena tábora 1750 Kč. Počet míst je omezen na 8 dětí. Přihlášku zašlete prosím e-mailem na adresu karlova.stepanka@seznam.cz nebo prostřednictvím SMS na 775 026 301 či se přihlaste osobně v Báju. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2018 na účet 1183567329/0800, VS 415 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu).
9. - 13. července 2018 | 8 - 15 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU I.
[OBSAZENO]
Na programu je práce s keramickou hlínou a tradiční i netradiční výtvarné činnosti, hry, procházky a výlet vlakem na koupaliště. Cena tábora 1000 Kč (zahrnuje i obědy, pitný režim, jízdné a vstupné na koupaliště). Přihlášku na tábor s uvedením jména, věku, adresy zasílejte e-mailem na info[at]svcbajo.cz, formou SMS na 604 187 325 či osobně v Báju do 30. 4. 2018. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2018 na účet 1183567329/0800, VS 412 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu). Počet míst je omezen.
9. - 13. července 2018 | 8 - 15 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S TANCEM
[OBSAZENO]
Tanec v rytmu moderní hudby, taneční choreografie, hry, tvořivé výtvarné činnosti, jednodenní výlet vlakem na koupaliště. Cena tábora 1000 Kč (zahrnuje i obědy, pitný režim, jízdné a vstupné na koupaliště). Přihlášku na tábor s uvedením jména, věku, adresy zasílejte e-mailem na info[at]svcbajo.cz, formou SMS na 604 187 325 či osobně v Báju do 30. 4. 2018. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2018 na účet 1183567329/0800, VS 414 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu). Počet míst je omezen.
20. - 21. června 2018
BARUNČINA ŠKOLA ANEB KDYŽ CHODILA BOŽENA NĚMCOVÁ DO ŠKOLY
Stylizované školní vyučování, včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček nejen pro školní výlety. Ukázku ze života žáčků, jak probíhal v 19. století, předvádějí v areálu tzv. Barunčiny školy děti z folklorního souboru Barunka.
Středa 20. června 2018 | 16 hodin
NOTOVÁNÍ
V Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

Slavnostní závěrečné vystoupení absolventů letošních hudebních kurzů spojené s předáváním osvědčení.
6. - 7. června 2018
BARUNČINA ŠKOLA ANEB KDYŽ CHODILA BOŽENA NĚMCOVÁ DO ŠKOLY
Stylizované školní vyučování, včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček nejen pro školní výlety. Ukázku ze života žáčků, jak probíhal v 19. století, předvádějí v areálu tzv. Barunčiny školy děti z folklorního souboru Barunka.
Neděle 3. června 2018 | 14 - 17 hodin
DEN DĚTÍ V ZEMI GALSKÉHO KOHOUTA

Ve všech prostorách SVČ Bájo
Zveme děti na pomyslný výlet do Francie – do země módy, umění a kultury, ale i sportu, gastronomie a voňavé levandule. Cesta přinese dětem bohaté zážitky, vlastnoručně zhotovené výrobky, dárek a také spoustu informací. Součástí odpoledne budou i taneční a hudební vystoupení, loutková pohádka a výstava obrázků z výtvarné soutěže.
9. - 30. května 2018
MYŠLENKAMA JINDE
v galerii Fortna SVČ Bájo

Své kresby vystavuje Olga Karlíčková, žákyně osmého ročníku Základní školy Česká Skalice a členka výtvarného kroužku SVČ Bájo.
Pátek 25. května 2018
MUSICA PER GAUDIUM NA NOCI KOSTELŮ
Studnice u Náchoda | Josefov

Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí v rámci letošní Noci kostelů nejprve ve studnickém kostele sv. Jana Nepomuckého (po 19 hod.) a poté stihne ještě zahrát v rámci stejné akce v josefovském kostele Nanebevstoupení Páně (cca 20:30 hod.).
Čtvrtek 24. května 2018
BÁJO NA BAMBIFESTU V NÁCHODĚ
Ve veřejném parku SVČ Déčko Náchod se koná další ročník přehlídky volnočasových aktivit. V bohatém programu této akce, na kterém se podílí desítky organizací a spolků, nabídne SVČ Bájo účastníkům tvořivé dílny, drobné hry, čajovnu a taneční vystoupení. Přijeďte se na Bambifest podívat, jste srdečně zváni!
Sobota 19. května 2018 | 13 – 18 hodin
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
v tanečním sále SVČ Bájo

Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií, uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč; počet míst je omezen, hlaste se prosím formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 18. 5. 2018.
Pátek 18. května 2018 | 18 – 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 17. 5. 2018. Počet míst omezen.
27. dubna - 1. května 2018
KDO JSME - KTO SME
SVČ Bájo a slovenská Základní umělecká škola Liptovský Hrádok pokračují v partnerské spolupráci. Letos se uskuteční již osmý společný výtvarný pobyt dlouhodobého projektu Kdo jsme – Kto sme, tentokrát v Dolních Vernéřovicích poblíž Adršpašsko-teplických skal, kde se účastníci nechají inspirovat krásnou přírodou a lidovou architekturou. Vytvořená díla si budete moci prohlédnout i na výstavě v České Skalici.
Pátek 20. dubna 2018 | 18 – 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 19. 4. 2018. Počet míst omezen.
Pátek 20. dubna 2018
DEN ZEMĚ

SVČ Bájo připravilo v prostorách Bája pro žáky 4. ročníku českoskalické základní školy program, jehož prostřednictvím si připomenou svátek naší modré planety. Oficiální datum Mezinárodního dne Země je 22. dubna.
Středa 18. dubna 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V druhé dubnové lekci budeme šít klasický blok "Husy". Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Pátek 13. dubna 2018
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ VELKÁ BUKOVINA

Minikurz práce s keramickou hlínou.
6. - 30. dubna 2018
VÝSTAVA"VODA"

Své práce v galerii Fortna SVČ Bájo vystaví děti z výtvarných kroužku SVČ Bájo, které pracují pod vedením Mgr. Martiny Horké.
Pátek 6. dubna 2018
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ STUDNICE

Minikurz práce s keramickou hlínou.
Čtvrtek 29. března 2018
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY: VÝLET DO PARDUBICKÉHO AQUACENTRA

Na děti čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz v 8:15 hod. na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení tamtéž v 17:27 hod. (příjezd vlaku). Případní účastníci ze Studnice a okolí mají sraz a rozchod na zastávce ve Starkoči se čtvrthodinovým posunem. S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů, děti od 10 let průkazku s fotografií (kvůli slevě ve vlaku). Přihlášky do čtvrtka 28. 3. 2018 buď formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.
Středa 21. března 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Ve druhé březnové lekci se naučíme šít vzor nazvaný Osmistěn. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Neděle 18. března 2018
VYNÁŠENÍ ZIMY

Na smrtnou neděli dopoledne budou děvčata z folklorního souboru Barunka obcházet s lítem obyvatele České Skalice s přáním hezkého jara a s koledou. Odpoledne ve 14 hodin vyjde průvod v čele s Mořenou - Zimou z Husova náměstí. Pokud bude hezké počasí, půjde průvod bažantnicí do Ratibořic k Viktorčině splavu, kde bude Mořena odstrojena a utopena v řece Úpě (po cestě se mohou k průvodu přidat další zájemci, u zámku přibližně v 15 hodin). V případě nepříznivého počasí utopíme Zimu u maloskalické tvrze u Muzea Boženy Němcové v České Skalici.
Pátek 16. března 2018 | 18 – 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 15. 3. 2018. Počet míst omezen.
Pátek 16. března 2018
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI ZE ZŠ DOLANY

Minikurz práce s keramickou hlínou.
Úterý 13. března 2018
DEN VODY

Žáci 3. ročníku českoskalické ZŠ si v Báju tvořivým způsobem připomenou svátek nejpotřebnější tekutiny na světě. Oficiální datum Světového dne vody je 22. března.
Sobota 10. března 2018 | 13 - 18 hodin
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií, uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč. Hlaste se prosím formou SMS na čísle 604 187 325, emailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 9. 3. 2018. Počet míst je omezen.
Pátek 9. března 2018
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ VELKÁ BUKOVINA

Minikurz práce s keramickou hlínou.
Středa 7. března 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V první březnové lekci se naučíme šít vzor na papír. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
6. - 31. března 2018
VÝSTAVA"ČESKOSKALICKÁ PALETA"

Své práce společně vystavují amatérští výtvarníci, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice.
26. února – 1. března 2018
TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

Příměstský tábor s keramikou - tři dny naplněné prací s keramickou hlínou a další tvořivou činností, hraním a zábavou v kolektivu dětí, čtvrtý den výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Informace a přihlášky do 20. 2. 2018 v kanceláři Bája, formou SMS na čísle 604 187 325, na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena příměstského tábora 800 Kč (zahrnuje i obědy, pitný režim, jízdné a vstupné). Počet míst omezen.
Pátek 16. února 2018 | 18 – 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 15. 2. 2018. Počet míst omezen.
Neděle 11. února 2018 | 9 hodin
MASOPUST
Masopustní průvod vyjde po 9. hodině z areálu Barunčiny školy, kde předtím hlavní Pronobus za všechny maškary starostu o povolení pochodit Českou Skalicí požádá. Masky magické i veselé, jak lidová tradice velí, mají ten den dovoleno vše! Hospodyňky za symbolické předání mužné síly a přání do nového roku nachystají masopustníkům slivovici, špek, klobásu či koblížek. Všichni měšťané i přespolní jsou na tuto podívanou srdečně zváni! Pořádá Folklorní soubor Barunka a SVČ Bájo Česká Skalice.

Sobota 10. února 2018 | 14:30 - 17 hodin
VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
V klubovně zahrádkářů

Zveme všechny malé i větší děti a jejich rodiče, příbuzné a kamarády na dětský karneval, který již tradičně pořádá SVČ Bájo. Čekají vás hry a soutěže o ceny, tanec a taneční vystoupení, výtvarná dílna, občerstvení. Vstupné: masky 30 Kč, ostatní 40 Kč.

5. - 28. února 2018
OKO - DO DUŠE OKNO
Výstava obrazů Pavlíny Tylšové, žákyně 9. ročníku ZŠ Hronov, v galerii Fortna v přízemí SVČ Bájo.
Pátek 2. února 2018
POLOLETNÍ PRÁZDNINY: VÝLET DO PARDUBICKÉHO AQUACENTRA

Na děti čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz v 8:15 hod. na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení tamtéž v 18:30 hod. (příjezd vlaku). Případní účastníci ze Studnice a okolí mají sraz a rozchod na zastávce ve Starkoči se čtvrthodinovým posunem. S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů, děti od 10 let průkazku s fotografií (kvůli slevě ve vlaku). Přihlášky do čtvrtka 1. 2. 2018 buď formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.
5. - 31. ledna 2018
VÝSTAVA"ŽIVOT S HEMOFILIÍ
"
Jiří Sedláček a jeho přátelé, výtvarníci náchodského spolku Amag, tvořili na téma nemoci srážlivosti krve – hemofilie. Vystavené obrazy jsou na prodej a velké část výtěžku z prodeje půjde na konto Svazu českých hemofiliků na podporu nákladné a těžké léčby.
Středa 24. ledna 2018 | 15:30 – 17 hodin
PATCHWORK

Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V obou lednových lekcích si ušijeme TAŠKU PŘES RAMENO. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju, nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč.
Pátek 19. ledna 2018 | 18 – 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 18. 1. 2018. Počet míst omezen.
Čtvrtek 18. ledna 2018 | 17 hodin
MUSICA PER GAUDIUM V NOVOMĚSTSKÉ GALERII
Galerie Zázvorka v Novém Městě nad Metují

Soubor SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí v rámci vernisáže výstavy "Jenom papír?!" v novoměstské galerii Zázvorka. Výtvarnice Irena Štyrandová zde vystaví své práce z ručního papíru.
Úterý 16. ledna 2018
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY: TENERIFA

Vzdělávací akci pro Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje připravila a kurz pro pedagogy vede Mgr. Martina Horká.
12. ledna - 12. února 2018
PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE

V Regionálním informačním centru
Na výstavě můžete zhlédnout vítězné práce z výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo SVČ Bájo pro děti z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Do soutěže se sešlo 705 výtvarných prací ze 72 škol a školských zařízení.
Sobota 6. ledna 2018
TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA

Tradiční novoroční přání střediska volného času Bájo českoskalickým občanům v ulicích města předají děti z dětského folklorního souboru Barunka.
Úterý 2. ledna 2018
POSLEDNÍ DEN VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN: VÝLET DO PARDUBICKÉHO AQUACENTRA

Na děti čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz v 8:15 hod. na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení tamtéž v 17:27 hod. (příjezd vlaku). Případní účastníci ze Studnice a okolí mají sraz a rozchod na zastávce ve Starkoči se čtvrthodinovým posunem. S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů, průkazku s fotografií (kvůli slevě ve vlaku). Přihlášky do čtvrtka 21. 12. 2017 buď formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.

 

ARCHIV POZVÁNEK NA AKCE V ROCE 2017
Pátek 29. prosince 2017 | 15:30 a 17 hodin
JESLIČKÁŘI
V Rudrově mlýně v Ratibořicích

Jesličkáři předvedou hru s humorným domlouváním o cestě do Betléma. Uvidíte a uslyšíte zpěv, hudbu, recitaci, tanec, o lidových vánočních zvycích, potěšíte se svátečně vyzdobeným mlýnem, zazpíváte si koledy. Více informací o akci a objednávání vstupenek na barunka.org (kalendář akcí). Pořádá FS Barunka, z. s., Česká Skalice ve spolupráci se Správou státního zámku Ratibořice a SVČ Bájo Česká Skalice.
Úterý 26. prosince 2017 | 15:30 a 17 hodin
KOLEDA, KOLEDA, ŠTĚPÁNE
V Rudrově mlýně v Ratibořicích

Do přívětivého prostředí Rudrova mlýna v Babiččině údolí přijdou malí koledníci s betlémem ve Hře na jesličky, uvidíte lidové vánoční zvyky, potěšíte se svátečně vyzdobeným mlýnem, zazpíváte si koledy. Více informací o akci a objednávání vstupenek na barunka.org (kalendář akcí). Pořádá FS Barunka, z. s., Česká Skalice ve spolupráci se Správou státního zámku Ratibořice a SVČ Bájo Česká Skalice.
Středa 20. prosince 2017 | 16:30 a 18 hodin
VÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ
Malý předvánoční koncert dětí, které v SVČ Bájo navštěvují hudební obor. V programu, sestaveném z krátkých hudebních vystoupení, zazní adventní, vánoční i jiné písně.
Pátek 8. prosince 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 7. 12. 2017.
7. - 10. prosince 2016
ADVENT V BABIČČINĚ ÚDOLÍ

V Rudrově mlýně vás obdobím adventu a Vánoc na českém venkově provedou členové folklorního souboru Barunka z České Skalice. Více informací o akci a objednávání vstupenek ZDE.
Úterý 5. prosince 2017 | 17 a 18 hodin
MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA
V Rudrově mlýně v Babiččině údolí Vás s tradicí obchůzky a obdarováváním svatým Mikulášem a jeho družinou – anděly i čerty - seznámí členové Folklorního souboru Barunka z České Skalice. Uslyšíte legendu o svatém Mikuláši, čerti zatančí pekelnou maděru. Více informací o akci a objednávání vstupenek na barunka.org (kalendář akcí). Pořádá FS Barunka, z. s., Česká Skalice ve spolupráci se Správou státního zámku Ratibořice a SVČ Bájo Česká Skalice.
Neděle 3. prosince 2017 | 16 hodin
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
SVČ Bájo vás srdečně zve o první adventní neděli ke kašně na Husově náměstí na tradiční setkání k zahájení adventu v České Skalici. Čeká vás hudební vystoupení souboru Musica per gaudium, krátká promluva starosty města a také malé občerstvení - čaj a vánoční punč. Na závěr bude rozsvícen městský vánoční strom za cinkání zvonečků, které si prosím přineste s sebou.
1. - 22. prosince 2017
JEHLOU A NITÍ
Výstava patchworkových prací účastnic pravidelných tvořivých kurzů v SVČ Bájo.
10. - 29. listopadu 2017
VÝSTAVA"ČESKOSKALICKÁ PALETKA"
Nesoutěžní přehlídka výtvarných prací, které děti vytvořily mimo školu a školská zařízení. příležitost pro malé i mladé výtvarnice a výtvarníky do 15 let vystavit svá díla - kreslené i malované obrazy, fotografie, počítačové obrázky, různé 3D objekty nebo ruční práce - na výstavě v galerii Fortna.
Středa 29. listopadu 2017 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK

Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V druhé listopadové lekci si ušijete DVOJITOU HVĚZDU. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju, nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Šicí stroj je k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč.
Sobota 11. listopadu 2017 | 13 - 18 hodin
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií, uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč; počet míst je omezen. Hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 10. 11. 2017.
Pátek 10. listopadu 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 9. 11. 2017.
Úterý 7. listopadu 2017
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY: MODROTISK
Vzdělávací akci pro pedagogy pořádá Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje.
Pátek 3. listopadu 2017
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ VELKÁ BUKOVINA
Úterý 31. října 2017
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY: ZENTANGLE
Vzdělávací akci pro pedagogy připravily pedagožky SVČ Bájo a v Rychnově nad Kněžnou ji pořádá Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. Lektorkou kurzu je PaedDr. Hana Vavřínová.
Pátek 27. října 2017
PODZIMNÍ PRÁZDNINY: VÝLET DO PARDUBICKÉHO AQUACENTRA

Na děti čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz v 8:15 hod. na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení tamtéž v 17:27 hod. (příjezd vlaku). S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů, průkazku s fotografií (kvůli slevě ve vlaku). Přihlášky do úterý 24. 10. buď formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.
Čtvrtek 26. října 2017
PODZIMNÍ PRÁZDNINY: VÝLET DO INTERAKTIVNÍHO MUZEA CHYTRÉ ZÁBAVY „POD ČEPICÍ“ V HRONOVĚ

Na interaktivní výstavě mohou děti očekávat hravé exponáty podněcující tvůrčí aktivitu, fantazii, radost a touhu poznávat a chytře se pobavit. Téma letošní expozice je OKOKLAMY. Sraz v 8:15 hod. na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení v 15 hodin v Báju. S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, malé kapesné dle uvážení rodičů, průkazku s fotografií (kvůli slevě ve vlaku). Přihlášky do úterý 24. 10. buď formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 120 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.
Středa 25. října 2017
DEN STROMŮ

SVČ Bájo ve spolupráci s organizací A ROCHA pořádá pro 2. ročník ZŠ Česká Skalice připomínku na Den stromů, který se slaví ve více než 40 zemích světa; u nás připadá Den stromů na 20. října.
Pátek 20. října 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 19. 10. 2017.
18. - 20. října a 23. - 24. října 2017
TEXTILNÍ ŘEMESLA ANEB JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL

Program pro školní děti, které si budou moci po prohlídce muzejní expozice vyzkoušet některé z rukodělných textilních technik, a to z oblasti zpracování lnu (lámání, potírání, vochlování), soukání, předení (na ručním vřetenu nebo kolovratu), tkaní (na stojatém nebo malém stolním ležatém stavu), potiskování (pomocí tiskátek, forem nebo šablon pro ruční tisk). Další informace na stránkách Muzea Boženy Němcové, které program připravilo ve spolupráci se SVČ Bájo.
Středa 18. října 2017 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK

Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V druhé říjnové lekci si ušijeme „nekonečnou kostku“. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju, nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Šicí stroj je k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč.
13. října - 8. listopadu 2017
VÝSTAVA "JEN TAK PRO RADOST"

V galerii Fortna své obrazy vystavují Jaroslava Pavlová a Alena Sejvalová.
Pátek 29. září 2017
VÝLET DO AQUACENTRA V PARDUBICÍCH

V den ředitelského volna jsme pro děti připravili výlet do pardubického aquacentra. Na děti čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz v 8:15 hod. na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení tamtéž v 17:27 hod. (příjezd vlaku). S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů, průkazku s fotografií (kvůli slevě ve vlaku). Přihlášky do úterý 26. 9. buď formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.
Pátek 22. září 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 21. 9. 2017.
15. září - 11. října 2017
TICHO

Šestá společná výstava obrazů výtvarníků a výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice.
15. 9. - 10. 11. 2017
KDO JSME – KTO SME
V Regionálním informačním centru

SVČ Bájo připravilo výstavu výtvarných prací, které nakreslili a namalovali účastníci sedmé části dlouhodobého projektu partnerských organizací ZUŠ Liptovský Hrádok a SVČ Bájo Česká Skalice během květnového pobytu v Liptovské Porúbce. Projekt finančně podporuje město Česká Skalice.
Sobota 9. září 2017 | 17:30 hodin
HUDBA V LABYRINTU ČASU
V ateliéru Julie Mezerové v areálu Muzea Boženy Němcové

Labyrintem (nejen) staré hudby návštěvníky koncertu provede soubor Musica per gaudium, který se v roce 2016 stal jedním z vítězů soutěže mladých interpretů Concerto Bohemia. V hudebním putování Evropou a časem zazní světská hudba středověku, renesance a raného baroka a nádavkem také pár písní sefardských, slovenských a balkánských. K vidění a slyšení bude řada dobových a etnických nástrojů. Soubor Střediska volného času Bájo Česká Skalice tímto koncertem oslaví deset let své existence.
9. - 10. září 2017 | 10 - 16 hodin
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
V prostorách Muzea Boženy Němcové

Výtvarná dílna, kterou v rámci doprovodného programu výstavy jiřinek připravilo SVČ Bájo, je určena pro výtvarníky i ty, kteří si myslí, že výtvarný talent nemají – každý si odnese krásný, vlastnoručně ozdobený hedvábný výrobek, např. šátek, šálku, polštářek, kravatu, taštičku nebo obrázek (všechen hedvábný materiál a speciální barvy budou k dispozici na místě).
Sobota 9. září 2017 | 11 hodin
MUSICA PER GAUDIUM V KAPLI NÁCHODSKÉHO ZÁMKU
Náchod, zámek

Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí již tradičně v zámecké kapli náchodského zámku v rámci Náchodských Kuronských slavností.
Pátek 1. září 2017| 18 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA FESTIVALU V DAČICÍCH

Hudební soubor SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí v kapli sv. Rocha a sv. Šebastiana jako host festivalu Dačické baroko.
21. - 25. srpna 2017
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU II. [OBSAZENO]
Na programu je práce s keramickou hlínou a tradiční i netradiční výtvarné činnosti, hry, soutěže, procházky a výlet na koupaliště nebo do aquacentra. Informace a přihlášky na tel. 491 452 708, 604 187 325 nebo na info[at]svcbajo.cz. Před táborem obdržíte podrobné informace. Cena tábora 990 Kč. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2017 na účet 1183567329/0800, VS 412 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu). Počet míst je omezen.
Sobota 19. srpna 2017 | 9 - 16 hodin
KRAMAŘENÍ

Tradiční jarmark s doprovodným kulturním programem. Kromě stánků s řemeslníky, kteří nabídnou všemožné tradiční rukodělné výrobky, uvidí návštěvníci také hudební a divadelní program: vystoupí středověká kapela Elthin z Plzně a Divadelní společnost Kejklíř z Prahy. K dispozici budou i tvořivé dílny pro děti. Akce byla finančně podpořena městem Česká Skalice.
23. - 29. července 2017
MALOVANÉ PRÁZDNINY
[OBSAZENO]
Letos již po jednadvacáté, tentokrát v Chlumci nad Cidlinou. Ubytování v domě dětí a mládeže, spaní v klubovnách na zemi. Tábor je určen dětem, které rády vytvářejí něco hezkého vlastníma rukama, kreslí, malují, ale také tančí, navštívíme i moderní koupaliště. Ve výtvarných činnostech se necháme inspirovat zámeckou galerií. Vedoucí tábora: Mgr. Martina Horká, PaedDr. Hana Vavřínová. Cena: 2.000,- Kč. Informace a přihlášky na tel. 491 452 708, 604 187 325 nebo na info[at]svcbajo.cz. Po přihlášení je třeba tábor uhradit do 31. 5. 2017 na účet 1183567329/0800, VS 411 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu).
Sobota 22. července 2017 | 14:45 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA SVATOANENSKÝCH SLAVNOSTECH
Žireč, kostel sv. Anny

Hudební soubor SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí s programem Hudba v labyrintu času na tradičních Svatoanenských slavností, které pořádá Domov svatého Josefa v Žirči.
17. - 21. července 2017
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU I.

Na programu je práce s keramickou hlínou a tradiční i netradiční výtvarné činnosti, hry, soutěže, procházky a výlet na koupaliště nebo do aquacentra. Informace a přihlášky na tel. 491 452 708, 604 187 325 nebo na info[at]svcbajo.cz. Před táborem obdržíte podrobné informace. Cena tábora 990 Kč. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2017 na účet 1183567329/0800, VS 412 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu). Počet míst je omezen.
10. - 14. července 2017
HUDEBNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Tábor bude probíhat v Českém Meziříčí, děti budou dojíždět přímou linkou tam i zpět, spát budou doma. Na programu bude společné muzicírování a zpívání, vycházky a hry v přírodě, na závěr vystoupení pro rodiče a hosty. Vedoucí tábora Ing. Štěpánka Čížková. Informace a přihlášky e-mailem na karlova.stepanka@seznam.cz nebo formou SMS na tel. č. 775 026 301. Cena: 1300 Kč + 170 Kč jízdné. Před koncem školního roku obdržíte pozvánku na schůzku, kde získáte podrobné informace. Platba na účet 1183567329/0800, VS 415 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte + hudební tábor). Pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, na požádání mu zašleme fakturu. Počet míst je omezen na 10 dětí.
Sobota 24. června 2017 | 20:30 hodin
LINKS, RECHTS, KREJČÍ, ŠVEC

V amfiteátru Bludník ve Strážnici
Premiéra folklorního pořadu poskládaného z písniček ze severních a severovýchodních Čech. Spoluúčinkují: FS Barunka Česká Skalice, FS Dykyta Krásná Lípa, FS Hořeňák a Hořeňáček Lázně Bělohrad a FS Nisanka Jablonec nad Nisou.
Pátek 23. června 2017 | 17 hodin
KONCERT K 25. VÝROČÍ PĚNIC ZE SKALICE

V kostele Církve československé husitské
Pěvecký sbor, který pracuje pod SVČ Bájo, oslaví slavnostním koncertem čtvrtstoletí existence. Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 22. června 2017 | 16 hodin
NOTOVÁNÍ

V Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové
Slavnostní závěrečné vystoupení absolventů letošních hudebních kurzů spojené s předáváním osvědčení.
Čtvrtek 15. června 2017 | 17 hodin
MUSICA PER GAUDIUM V GALERII ZÁZVORKA
V Novém Městě nad Metují

Hudební soubor SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí na vernisáží výstavy fotografií Petra Zinkeho.
6. - 10. června 2017
ZA BABIČKOU BOŽENY NĚMCOVÉ DO RATIBOŘIC

V Babiččině údolí
Postavy důvěrně známé z knihy Babička spisovatelky Boženy Němcové vás přivítají v místech, ve kterých se děj románu odehrává - při návštěvě v zámku narazíte na namyšleného komorníka Leopolda, pozdravíte vznešenou paní kněžnu a její milou schovanku, komtesu Hortenzii, ve mlýně vás budou vyhlížet veselý mlynář s panímámou mlynářkou a houfem ratibořických dětí s jejich hrami, zpěvy a říkadly, na Starém bělidle vás potěší setkání s laskavou babičkou a vnoučaty. Bližší informace a rezervace vstupenek ZDE. Pořádá správa zámku Ratibořice ve spolupráci s FS Barunka, z.s. Česká Skalice a SVČ Bájo Česká Skalice.
6. - 30. června 2017
FOTO 2017

Své práce v galerii Fortna v přízemí SVČ Bájo vystavují Jana Zwikirschová, členka Fotoklubu při MKS Červený Kostelec a fotograf Jiří Horák.
6. - 9. června 2017
BARUNČINA ŠKOLA ANEB KDYŽ CHODILA BOŽENA NĚMCOVÁ DO ŠKOLY

Stylizované školní vyučování, včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček nejen pro školní výlety. Ukázku ze života žáčků, jak probíhal v 19. století, předvádějí v areálu tzv. Barunčiny školy děti z folklorního souboru Barunka.
Neděle 4. června 2017 | 14 - 17 hodin
DEN DĚTÍ U PROTINOŽCŮ
ve všech prostorách SVČ Bájo

Zveme malé i velké děti na pomyslný výlet na kontinent Austrálie a na Nový Zéland. Cesta k protinožcům přinese dětem bohaté zážitky, vlastnoručně zhotovené výrobky, dárek a také spoustu informací. Součástí oslavy Mezinárodního dne dětí bude i výstava dětských výtvarných prací ze soutěže „Poznáváme svět“ (podrobnosti najdete ZDE) a vystoupení taneční skupiny Flex SVČ Bájo.
Sobota 3. června 2017
BARUNKA NA FOLKLORNÍM FESTIVALU PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ

V Hradci Králové
Děti z folklorního souboru Barunka vystoupí na 26. ročníku tradičního východočeského folklorního festivalu.
Do 31. května 2017
KVĚTY LÉTA

Eva a Jiří Skořepovi již několik let společně fotografují flóru v ratibořickém zámeckém parku. Po květech jara, fotografiích stromů a podzimní přírody přicházejí na řadu fotografie květů z letního období.
Sobota 27. května 2017 | 18 hodin
LINKS, RECHTS, KREJČÍ, ŠVEC

V Domě kultury v Liberci
Předpremiéra folklorní pořadu na MFF Strážnice 2017. Spoluúčinkují: FS Barunka Česká Skalice, FS Dykyta Krásná Lípa, FS Hořeňák a Hořeňáček Lázně Bělohrad a FS Nisanka Jablonec nad Nisou.
Pátek 26. května 2017
DFS BARUNKA V MŠ STUDNICE

Děti z folklorního souboru Barunka ve studnické mateřské škole předvedou představení Řehořská koleda.
Čtvrtek 25. května 2017
SVČ BÁJO NA BAMBIFESTU

V parku SVČ Déčko Náchod se koná další ročník přehlídky organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami. V bohatém programu této akce, na kterém se podílí desítky organizací a spolků, nabídne SVČ Bájo účastníkům tvořivé dílny a drobné hry. Přijeďte se na Bambifest podívat, jste srdečně zváni!
2. dubna - 24. května 2017
ŠIKULOVÉ

v Regionálním informačním centru
Výstava prací dětí, které v SVČ Bájo navštěvují výtvarné, keramické a rukodělné zájmové kroužky.
Pátek 19. května 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

V poslední keramické dílně tohoto školního roku si účastníci naglazují své výrobky, které si vytvořili během předcházejících dílen.
Pátek 19. května 2017 | 18 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA VERNISÁŽI V JOSEFOVĚ
Josefov, Bastion IV (Okružní 242)

Soubor Musica per gaudium vystoupí na vernisáži výstavy obrazů Báry Smékalové a fotografií Janetty Klemensové do nově upraveného výstavního sálu ve dvojitých kasárnách Bastionu IV v Josefově.
Čtvrtek 18. května 2017 | 19 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA FESTIVALU MAJ Z MUZYKĄ DAWNĄ VE WROCŁAWI
Wrocław, Sala Wielka Ratusza

Soubor Musica per gaudium vystoupí na samostatném koncertu v rámci 26. ročníku festivalu staré hudby Maj z Muzyką Dawną v polské Wrocławi s programem Hudba v labyrintu času. Soubor, který se v SVČ Bájo od počátku věnuje interpretaci dobové hudby, letos slaví deset let své existence.
Středa 10. května 2017 | 18:30 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA FESTIVALU PRIMA SEZONA
Náchod, Café Patro

Soubor Musica per gaudium vystoupí v rámci "Noci literatury" na festivalu Prima sezona s programem Písně sefardské a jiná dobrodružství.
Sobota 6. května 2017
HUDEBNÍ SOUBOR ECCE!PUELLAS NA VÍZMBURKU

Soubor SVČ Bájo vystoupí na akci Devatero řemesel, kterou pořádá Sdružení pro Vízmburk přímo na zřícenině hradu nedaleko Havlovic. Akce se koná od 11 do 18 hodin, soubor Ecce!Puellas vystoupí v časech 11:30, 14:00 a 16:00 - na zobcové flétny a dobové nástroje jako viola d'arco, guiterne, psalterium či renesanční kytara zahraje hudbu středověku a renesance.
3. - 8. května 2017
KDO JSME - KTO SME

Středisko volného času Bájo Česká Skalice a slovenská Základná umelecká škola Liptovský Hrádok pokračují již sedmou části dlouhodobého projektu Kto sme – kdo jsme. V pravidelném střídání je letos na řadě slovenská strana. Společný výtvarný pobyt se uskuteční v Liptovské Porúbke, v obci, která těsně sousedí s Liptovským Hrádkem, partnerským městem České Skalice. Vytvořená díla si budete moci prohlédnout i na výstavě v České Skalici.
Neděle 30. dubna 2017 | 18 hodin
26. LET ČARODĚJNIC SKALICÍ

Průvod čarodějnic se vydá v 18 hodin z Husova náměstí do Autokempu Rozkoš, kde bude asi v 19 hodin zapálena vatra. K dispozici bude malý ohýnek na opékání buřtů. Zpátky poletí malé čarodějnice a čarodějové po setmění za svitu lampionů.
Sobota 29. dubna 2017 | 13 - 18 hodin
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií, uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč; počet míst je omezen, hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 28. 4. 2017.
Pátek 28. dubna 2017 | 18 - 20 hodin
SETKÁNÍ V ATELIÉRU: ZENTANGLE

V pohodovém výtvarném kurzu pro tvořivé zájemce (pro začátečníky i pokročilé výtvarníky bez rozdílu věku) se budeme věnovat technice ZENTANGLE. Vyzkoušíme si jednotlivé tvary a možnosti, které si poskládáme do různých obrazců. Zentanglové vzory mají široké využití od malých obrázků po velké obrazy. Kresbu lze použít jako základ pro další tvorbu, můžete si vytvořit vlastní relaxační omalovánky nebo mandaly. Všechen potřebný materiál bude k dispozici. Cena kurzu: dospělý 80 Kč, dítě 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 27. 4. 2017.
Pátek 28. dubna 2017
DEN ZEMĚ

SVČ Bájo připravilo v prostorách Bája pro žáky 4. ročníku českoskalické základní školy program, jehož prostřednictvím si připomenou svátek naší modré planety. Oficiální termín Mezinárodního dne Země je 22. dubna.
Čtvrtek 27. dubna 2017
NEŽ VYROSTE ROSTLINKA

SVČ Bájo a Centrum rozvoje Česká Skalice představí v MŠ Rtyně v Podkrkonoší výukový program, v němž se děti dozvědí o základních podmínkách života na Zemi.
Středa 26. dubna 2017 | 15:30 - 17 hodin
PATCHWORK

Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Ve druhé dubnové lekci si ušijete „volné křivky“. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Úterý 25. dubna 2017
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY: MRAMOROVÁNÍ
Vzdělávací akce pro pedagogy pořádaná Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. Lektorka Mgr. Martina Horká.
Pátek 21. dubna 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 20. 4. 2017. Počet míst omezen.
Čtvrtek 13. dubna 2017
VÝLET O VELIKONOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

Středisko volného času Bájo zve děti na VÝLET DO AQUACENTRA V PARDUBICÍCH, kde nás čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojitá skluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz 8:15 hodin na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení 17:27 hodin (příjezd vlaku) tamtéž (účastníci ze Studnice a okolí mají sraz a rozchod na zastávce ve Starkoči se čtvrthodinovým posunem). S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů, průkazku s fotografií (kvůli slevě ve vlaku). Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží).
3. - 28. dubna 2017
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH KROUŽKŮ "NA CESTÁCH"

Své práce v galerii Fortna SVČ Bájo vystavují děti z výtvarných kroužku SVČ Bájo, které pracují pod vedením Mgr. Martiny Horké.
malá videoukázka >>
Neděle 2. dubna 2017 | 14 hodin
VYNÁŠENÍ ZIMY

Na smrtnou neděli dopoledne budou děvčata z folklorního souboru Barunka obcházet obyvatele České Skalice s lítem, koledou a přáním hezkého jara. Odpoledne ve 14 hodin vyjde průvod v čele s Mořenou - Zimou z Husova náměstí. Pokud bude hezké počasí, půjde průvod bažantnicí do Ratibořic k Viktorčině splavu, kde bude Mořena odstrojena a utopena v řece Úpě (po cestě se mohou k průvodu přidat další zájemci, u zámku přibližně v 15 hodin). V případě nepříznivého počasí utopíme Zimu u maloskalické tvrze u Muzea Boženy Němcové v České Skalici.
Pátek 31. března 2017
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ STUDNICE

Minikurz práce s keramickou hlínou.
Pátek 24. března 2017 | 18 - 20 hodin
SETKÁNÍ V ATELIÉRU: MODROTISK

V pohodovém výtvarném kurzu pro tvořivé zájemce (pro začátečníky i pokročilé výtvarníky) se budeme věnovat technice MODROTISKU. Speciální barvou (tzv. rezervou) namalujeme nebo natiskneme obrázky na plátno. Z modrotisku si můžete vytvořit ubrus, ubrousky, polštáře, sáčky a jiné textilie podle vašeho přání. Obarvení zajistí modrotisková profesionální dílna v Olešnici na Moravě. Všechen potřebný materiál na výrobu modrotisku bude k dispozici, můžete si přinést svůj návrh, ale není to vůbec podmínkou. Cena kurzu: 30 Kč dítě, 60 Kč dospělý + cena spotřebované textilie dle rozměru (160 Kč za 100 cm délky, šíře 76 cm). Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 23. 3. 2017. Počet míst omezen.
Pátek 24. března 2017
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ HOŘIČKY

Minikurz práce s keramickou hlínou.
Čtvrtek 23. března 2017
DEN VODY

Žáci českoskalické ZŠ si v Báju tvořivým způsobem připomenou svátek nejpotřebnější tekutiny na světě. Oficiální termín Světového dne vody je 22. března.
Pátek 17. března 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 16. 3. 2017. Počet míst omezen.
Pátek 17. března 2017
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI ZE ZŠ DOLANY

Minikurz práce s keramickou hlínou.
Sobota 11. března 2017 | 13 - 18 hodin
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií, uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena 200 Kč. Hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 10. 3. 2017. Počet míst je omezen.
Pátek 10. března 2017
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ DOLANY

Minikurz práce s keramickou hlínou.
3. - 29. března 2017
VÝSTAVA "ČESKOSKALICKÁ PALETA"

Patnáctý ročník nesoutěžní přehlídky amatérských výtvarníků. Své práce v galerii Fortna SVČ Bájo Česká Skalice společně vystavují amatérští výtvarníci, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice.
Pátek 3. března 2017
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ VELKÁ BUKOVINA

Minikurz práce s keramickou hlínou.
6. - 28. února 2017
VÝSTAVA "NÁDECH AFRIKY"

Výstava prací Marie Brátové, studentky Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, inspirovaných Afrikou a africkou kulturou.
20. - 23. února 2017 | 8 - 15 hodin
TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

Tři dny naplněné prací s keramickou hlínou a další tvořivou činností, hraním a zábavou v kolektivu dětí, čtvrtý den výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Informace a přihlášky do 10. 2. 2017 v kanceláři Bája, formou SMS na čísle 604 187 325, nebo na emailové adrese info[at]svcbajo.cz. Cena příměstského tábora 800 Kč (zahrnuje také obědy, pitný režim, jízdné a vstupné). Dítě můžete přihlásit i na jednotlivé dny - cena 200 Kč/den. Počet míst omezen. S sebou: přezůvky, malou svačinku, na sebe pohodlné oblečení, na ven oblečení a obuv přiměřené počasí); na výlet v batohu jídlo a pití na celý den, malé kapesné dle uvážení rodičů.
Neděle 19. února 2017 | 9 hodin
MASOPUST

Masopustní průvod vyjde po 9. hodině z areálu Barunčiny školy, kde předtím hlavní Pronobus za všechny maškary starostu o povolení pochodit Českou Skalicí požádá. Masky magické i veselé, jak lidová tradice velí, mají ten den dovoleno vše! Hospodyňky za symbolické předání mužné síly a přání do nového roku nachystají masopustníkům slivovici, špek, klobásu či koblížek. Všichni měšťané i přespolní jsou na tuto podívanou srdečně zváni! Pořádá Folklorní soubor Barunka a SVČ Bájo Česká Skalice.
Pátek 17. února 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 16. 2. 2017. Počet míst omezen.
Středa 15. února 2017 | 15:30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V únorových lekcích si vytvoříme aplikace „Křivky“ a velikonoční dekoraci. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Sobota a neděle 11. - 12. února 2017 | 9 - 15 hodin
KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

Naučit kreslit se může každý, i ten, který "nedržel tužku v ruce" – u takových jsou pokroky vidět nejvíce. Pro zájemce, kteří kreslit umí, je to příležitost ke zdokonalení. Po absolvování kurzu budete schopni nakreslit autentický portrét podle předlohy a tato schopnost vám již zůstane.
Informace a rezervace místa u lektorky kurzu Jaroslavy Vopálkové na tel. č. 731 422 894 nebo e-mailem na adrese JaroslavaVopalkova@seznam.cz; počet míst omezen. Při přihlášení obdržíte podrobné informace o kurzu. Cena dvoudenního kurzu je 1.500 Kč.
Sobota 11. února 2017 | 14,30 - 17 hodin
VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
V klubovně zahrádkářů

Zveme všechny malé i větší děti a jejich rodiče, příbuzné a kamarády na dětský karneval. Čekají vás hry a soutěže o ceny, tanec a taneční vystoupení, výtvarná dílna, občerstvení. Vstupné: masky 30 Kč, ostatní 40 Kč.
Pátek 3. února 2017
POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Středisko volného času Bájo zve děti na VÝLET DO AQUACENTRA V PARDUBICÍCH, kde nás čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz v 8:15 na vlakovém nádraží, ukončení 16:31 tamtéž (čas příjezdu vlaku). S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů. Přihlášky do 1. 2. 2017 buď formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.
Pátek 27. ledna 2017 | 18 - 20 hodin
SETKÁNÍ V ATELIÉRU: MRAMOROVÁNÍ

V pohodovém výtvarném kurzu pro tvořivé zájemce (pro začátečníky i pokročilé výtvarníky) se budeme věnovat technikám mramorování. Jsou to velmi jednoduché techniky, pomocí kterých snadno a rychle vytvoříte zajímavé abstraktní obrazy nebo obarvíte dekorované předměty (ukázky ZDE). Cena: 80 Kč, děti 40 Kč. Všechen potřebný materiál bude k dispozici. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 26. 1. 2017.
Pátek 20. ledna 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 19. 1. 2017. Počet míst omezen.
Středa 18. ledna 2017 | 15:30 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V lednových lekcích si ušijeme HVĚZDU VE HVĚZDĚ A PUZZLE, vzory, které můžete použít na polštář, deku, dečku ap. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč.
13- ledna - 15. února 2017
VÝSTAVA "PODE MLEJNEM, NADE MLEJNEM"
V Regionálním informačním centru

Na výstavě uspořádané v Regionálním informačním centru (Legionářská 33, ČS) můžete zhlédnout vítězné práce z výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo SVČ Bájo Česká Skalice pro děti z Královéhradeckého a Pardubického kraje – do soutěže se sešlo 410 výtvarných prací ze 44 škol a školských zařízení.
Sobota 7. ledna 2017 | 17 hodin
TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ
Ve sboru Církve bratrské v České Skalici

Středisko volného času Bájo a Církev bratrská v České Skalici Vás zvou na koncert lidových písní a vánočních koled z Čech, Moravy a Slovenska, které Vám zahrají a zazpívají lidová muzika Šmikuranda ze SVČ Bájo a Kostelecká cimbálová muzika z Červeného Kostelce. Jako host vystoupí Kontrabasový kvartet Bumblebass. Vstupné dobrovolné.
6. - 31. ledna 2017
VÝSTAVA "BAREVNÉ SVĚTY"
Volná tvorba náchodských malířů a grafiků ze spolku Amag v galerii Fortna v přízemí SVČ Bájo.
Pátek 6. ledna 2017
TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA
Tradiční novoroční přání střediska volného času Bájo českoskalickým občanům v ulicích města předají děti z dětského folklorního souboru Barunka.


Akce, které jsme uspořádali v předchozích letech, najdete ZDE