Úspěch

14.05.2020

Výtvarné kroužky SVČ Bájo zaznamenaly úspěch v 48. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Lidice 2020, do kterého bylo zasláno 22 216 prací. Tess Měřínská získala čestné uznání za práci „Krajina“ a všechny děti společně čestné uznání za leporelo „Pohádková krajina“. Gratulujeme! Práce s tématem krajiny tvořily děti během tohoto školního roku pod vedením Mgr. Martiny Horké a veřejnosti byly představeny pod souborným názvem Naše krajiny v průběhu dubna a května ve výlohách Bája.