KERAMICKÁ DÍLNA

21.05.2020

Nabízíme účastníkům keramických dílen pod vedením Zdeňky Tošovské 
přijít si dodělat své výrobky v úterý 26.5.2020 od 17 h.