ZÁPIS DO FS BARUNKA

21.05.2020  

Ve středu 10. 6. 2020 v tanečním sále SVČ Bájo
se koná zápis pro děti ve věku 4 - 6 let od 17 hodin a ve věku 7 – 10 let od 17,30 hodin do tanečního souboru Barunka, zaměřeného na lidový tanec. Obsahem výuky od 9/2020 bude pohybová a taneční průprava spojená s přípravou na vystoupení pro veřejnost.

Podrobnosti můžete získat na tel. č. 777 347 117 u vedoucí souboru Martiny Pavlasové.