Uzavření SVČ Bájo

21.03.2020

 

Vážení účastníci zájmových útvarů a všichni příznivci SVČ Bájo.

Vzhledem k nouzovému stavu, který byl v ČR vyhlášen, je činnost Bája do odvolání přerušena, eventuálně Vám byla nabídnuta vhodná alternativa ZÚ. Pokud byste měli jakékoli dotazy nebo zájem o online alternativu i
dalších kroužků, neváhejte nás kontaktovat.
Čtěte příspěvky a rubriky na našich nových webových stránkách a Facebooku Bájo Česká Skalice.


Těšíme se na další setkání a spolupráci s Vámi, 
až toto neklidné období skončí.

Zatím Vám všem přejeme dostatek pozitivního myšlení a pevné zdraví.

Zaměstnankyně SVČ Bájo