Keramický kroužek Velký Třebešov

Kód 101108
Název Keramický kroužek Velký Třebešov
Místo konání Základní škola a Mateřská škola Velký Třebešov
Hlavní vedoucí Martina Švorčíková
Věková skupina 6-15 let
Cena 1. pololetí 400,- Kč
Cena 2. pololetí 400,- Kč
Cena rok 800,- Kč
Datum zahájení 02.10.2020
Datum ukončení 31.05.2021