Zalesňování Rousína

Zalesňování lokality Rusín poblíž Skaličanu a.s. ve spolupráci s Lesy města Náchod a Městem Česká Skalice. Sraz na parkovišti u Skaličanu a.s. Na lokalitu dovedou účastníky šipky.
S sebou:
> plastový kbelík na přenos sazenic
> pracovní rukavice
> kdo má možnost-sekero-motyka,sazeč,motyka
> k dispozici bude i nářadí společnosti Lesy MN

Po ukončení bude účastníkům zajištěno občerstvení-opečení buřtů a limo :)
Při silném dešti se akce nekoná

Kód 107202
Název Zalesňování Rousína
Termín konání 26.09.2020 09:00 - 12:00
Místo konání SVČ Bájo
Hlavní vedoucí Petra Pfeiferová
Věková skupina 5-88 let
Sraz účastníků Parkoviště u Skaličanu
Vybavení na akci pracovní oblečení, rukavice