Kontakty

Zaměstnanci SVČ Bájo:

Bc. Lada Vacková - reditelka@svcbajo.cz
Mgr. Martina Horká - martina@svcbajo.cz
Mgr. Petra Pfeiferová - p.pfeiferova@svcbajo.cz
Martina Švorčíková

a externí pracovníci

Adresa a fakturační údaje:

Středisko volného času Bájo Česká Skalice
Husovo náměstí 3
552 03 Česká Skalice

IČO: 00857645

DIČ: CZ00857645

č.ú.: 1183567329/0800

Emailová adresa:

info@svcbajo.cz

Telefon do kanceláře:

491 452 708

Prostory jsou přístupné:

- v pracovní dny obvykle od 8.00 do 20.00 hodin (resp. do ukončení činnosti posledního zájmového útvaru nebo ukončení akce) s polední přestávkou přizpůsobenou rozvrhu hodin zájmových kroužků,

- o víkendech a ve svátky dle potřeby a rozsahu pořádaných akcí,

- během prázdnin dle potřeby.

Kde nás najdete: