Výstavy

SVČ Bájo realizuje výstavy v galerii Fortna Střediska volného času Bájo a dalších výstavních prostorech, například v Regionální informačním centru, Muzeu Boženy Němcoové v České Skalici apod.

GALERIE FORTNA

Program Galerie Fortna je částečně ustálený. Aktuální tvorba českoskalických amaterských výtvarníků a výtvarnic je představena na Českoskalické paletě. Děti do 15 let se můžou se svoji prací přihlásit do výtvarné přehlídky Českoskalická paletka. Svou činnost zde pravidelně prezentují výtvarné kroužky SVČ Bájo. Mezi tradiční výstavy patří i česko-slovenská výstava na dané téma či výstava užitého umění Jehlou a nití z patchworkových kurzů. 

V ostatních měsících je tento výstavní prostor bezplatně poskytován (zejména, ale nejen) mladým a začínajícím výtvarníkům a fotografům. Zájemci o poskytnutí GALERIE FORTNA nás mohou kontaktovat buď osobně v kanceláři SVČ nebo na adrese info@svcbajo.cz.