O nás

Středisko volného času Bájo Česká Skalice

je příspěvkovou organizací města Česká Skalice. Je zařazeno do sítě škol a školských zařízení MŠMT ČR. Bylo založeno 1. 1. 1991 (jako Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice). Cílem všech aktivit Bája je připravovat pestrou zájmovou činnost pro děti, mládež a ostatní zájemce a přispívat k hledání alternativních způsobů využívání volného času.

Město Česká Skalice přispívá na činnost SVČ Bájo Česká Skalice.

Prostory SVČ Bájo si můžete prohlédnout ZDE >>
 

Pravidelná zájmová činnost

V Báju pracuje přes 40 zájmových kroužků, klubů a kurzů pro zájemce z řad různých věkových kategorií (seznam kroužků zde). Účastníci se scházejí jednou či dvakrát týdně na svých pravidelných schůzkách. Zaměření kroužků je estetické, pohybové, technické i vzdělávací.


Příležitostná a spontánní činnost

Bájo je pořadatelem dlouhé řady akcí nejrůznějšího charakteru. Mnohé akce mají již dlouholetou tradici a jsou navštěvovány velkým počtem zájemců. Popularitu mají hlavně akce zaměřené na udržování lidových tradic, dále výtvarné dílny, kulturní akce (vernisáže, slavnostní rozsvícení adventního stromu apod., koncerty). Součástí programu je i výstavní činnost v galerii FORTNA, kde vystavují zejména začínající mladí výtvarníci a fotografové.Vzhledem k materiálně technickým podmínkám se Bájo nezabývá tělovýchovnými aktivitami sportovního charakteru - ve městě pracuje množství sportovních oddílů.
 

Táborová činnost

Bájo je pořadatelem letních táborů pro zájemce z řad veřejnosti, která nenavštěvuje pravidelné kroužky i z řad dětí, které jsou členy zájmových útvarů. Oblíbenými a již tradičními jsou tábory, které svým uměleckým zaměřením lákají děti, které rády tvoří - Malované prázdniny (vždy v nějakém zajímavém městě) a příměstské tábory s keramikou. Nově nabízíme pro Vaše děti příměstský tábor "S batohem" jakožto možnost i outdoorových prázdninových zážitků na čerstvém vzduchu v přírodě i v oblíbených parcích.

 

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice

Středisko volného času Bájo je členem Sdružení pracovníků DDM v České republice a ředitelka Bája je členkou Republikové koordinační rady Sdružení. Sdružení je nezávislou nepolitickou profesní organizací, jejímž posláním je např. hájit profesní zájmy a podporovat odbornou činnost pracovníků středisek volného času a usilovat o zvýšení společenské prestiže jejich práce, ovlivňovat působení státu a krajů na děti a mládež v jejich volném čase prostřednictvím iniciační, oponentské a konzultační činnosti pro orgány státní správy a samosprávy atd. Republiková koordinační rada je ústředním orgánem tohoto Sdružení, členství v ní je poměrně prestižní záležitostí a město Česká Skalice a SVČ Bájo, jehož je město zřizovatelem, se dostává členstvím v RKR do povědomí dalších lidí, kteří se na jednání sjíždějí z celé ČR. Podle stanov Sdružení mohou být pracovní skupiny RKR poradními orgány Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dalších orgánů státní správy a samosprávy.