Galerie Fortna

 AKTUÁLNÍ VÝSTAVY: 

5. listopadu - 31. prosince 2020
BYLO, NEBYLO
Dětské ilustrace inspirované dílem spisovatelky Boženy Němcové, jejíž výročí si v letošním roce připomínáme. Výstavou v galerii Fortna a v obou výlohách Bája se symbolicky loučíme s rokem, který byl Boženě Němcové věnován.


PŘIPRAVUJEME:

leden 2021
ČESKOSKALICKÁ PALETKA 2020
Nesoutěžní přehlídka výtvarných prací, které děti vytvořily bez dohledu a pomoci pedagogických pracovníků. Výtvarné práce můžete nosit do konce roku 2020.

 

únor 2021
VÝSTAVA JEHLOU A NITÍ

Výstava prací účastnic pravidelných tvořivých kurzů patchworku SVČ Bájo v galerii Fortna.

březen 2021
VÝSTAVA ČESKOSKALICKÁ PALETA 2021

Své práce společně vystavují amatérští výtvarníci, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice.

duben 2021
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH KROUŽKŮ
Své práce vystavují děti z výtvarných kroužků SVČ Bájo, které pracují pod vedením Mgr. Martiny Horké

květen 2021
výstava v jednání

červen 2021
termín je volný

červenec a srpen 2021
PRÁZDNINY

Výstavní prostor je v době letních prázdnin vyhrazen jednorázovým výstavám letních příměstských táborů.

září 2021
KRAJINY
Česko-slovenská výstava. Obrazy výtvarníků a výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice a jejich přátel.

říjen 2021
termín je volný

listopad 2021
ČESKOSKALICKÁ PALETKA
9. ročník nesoutěžní přehlídky výtvarných prací, které děti vytvořily bez dohledu a pomoci pedagogických pracovníků.

prosinec 2021
termín je volný