Archiv výstav

2024

5. 4. - 8. 5. 2024
VÝSTAVA PUTOVÁNÍ

Své práce vystaví děti z výtvarných kroužků, které v SVČ Bájo Česká Skalice pracují pod vedením Martiny Horké.

5. 4. - 8. 5. 2024
VÝSTAVA DÁREČKOVÁNÍ

Své práce vystaví děti ze zájmového kroužku DÁREČKOVÁNÍ, které v SVČ Bájo Česká Skalice pracují pod vedením Martiny Horké.

1. - 31. 3. 2024
VÝSTAVA KERAMICKÝCH KROUŽKŮ
Své práce ve výloze Bája vystavili účastníci keramických kroužků SVČ Bájo, kteří pracují pod vedením Ivony Řepové.

1. - 31. 3. 2024
ČESKOSKALICKÁ PALETA 2024

22. ročník nesoutěžní přehlídky. Své práce společně vystavili výtvarníci a výtvarnice, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice. Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 1. března 2024 od 17 hodin.

5. - 31. 1. 2024
V HLAVNÍ ROLI: MATERIÁL
Výstava z cyklu fotografických soutěží na téma V HLAVNÍ ROLI: PAPÍR, PLAST, SKLO a KOV, které v roce 2023 pro děti a mládež do 18 let vyhlašovalo SVČ Bájo Česká Skalice.

2. - 28. 2. 2024
OKO DO SVĚTŮ

Aram Dohnal (9 let) představuje své kresby žijících, prehistorických i bájných živočichů a jejich světů, a to jak skutečných, tak těch, které jsou výtvorem fantazie. Hranice mezi těmito světy je často plynulá, a poznání se bez fantazie neobejde. Svými obrazy chce zároveň upozornit na křehkost ekosystémů naší planety a na potřebu je chránit. Autor je členem výtvarného kroužku SVČ Bájo v České Skalici pod vedením Martiny Horké, jíž vděčí za vedení, objevování nových technik a inspiraci. Zdrojem inspirace mu je také krajina nedalekého Babiččina údolí, které se mu stalo takřka druhým domovem. Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 2. února od 17 hodin.

2023

13. 12. 2023 - 2. 2. 2024

KERAMICKÝ BETLÉM
Keramický betlém, který ve školním roce 2023 - 2024 vyrobili účastníci keramických kroužků pod vedením Veroniky Vláhové a Ivony Řepové, byl vystaven od poloviny prosince až do Hromnic ve velké výloze Bája.

10. 11. 2023 - 3. 1. 2024
ČESKOSKALICKÁ PALETKA 2023
11. ročník nesoutěžní přehlídky výtvarných prací, které děti vytvořily bez dohledu a pomoci pedagogických pracovníků.

12. října - 12. prosince 2023
KDO JSME - KTO SME

Výstava ve výloze SVČ Bájo
Ohlédnutí za dvanáctiletou spoluprácí SVČ Bájo Česká Skalice (ČR) a ZUŠ Liptovský Hrádok (SR).

1. září - 31. října 2023
VÝSTAVA TOUHA
12. ročník česko-slovenské výstavy. V galerii Fortna SVČ Bájo Česká Skalice představil práce na téma TOUHA. výtvarníci a výtvarnice z partnerských měst České Skalice (ČR) a Liptovského Hrádku (SR) a jejich přátelé. Výstava je součástí doprovodného programu Jiřinkových slavností 2023, které každoročně pořádá město Česká Skalice.

1. září - 11. října 2023
DOBRÉ SVĚTLO
Výstava dětí z fotografického kroužku, které v SVČ Bájo Česká Skalice pracují pod vedením Martiny Horké.  Výstava byla součástí doprovodného programu Jiřinkové slavnosti 2023, které pořádá město Česká Skalice.

12. 6. - 27. 8. 2023
VÝSTAVA POZNÁVÁME SVĚT: INDIE
Výstava z vybraných prací z výtvarné soutěže, kterou pro děti z Královéhradeckého a Pardubického kraje vyhlásilo SVČ Bájo Česká Skalice ve velké výloze Bája.

19. 5. - 11. 6. 2023
VÝSTAVA POZNÁVÁME SVĚT: INDIE
Výstava prací z výtvarné soutěže, kterou pro děti z Královéhradeckého a Pardubického kraje vyhlášuje SVČ Bájo Česká Skalice.


17. 4. - 14. 5. 2023
VÝSTAVA KROUŽKU DÁREČKOVÁNÍ

Své práce vystavují děti ze zájmového kroužku DÁREČKOVÁNÍ, které v SVČ Bájo Česká Skalice pracují pod vedením Mgr. Martiny Horké.

17. 4 - 14. 5 2023
TANEC - VÝSTAVA, KTERÁ VÁM ROZTANČÍ OČI

Své práce vystavují děti z výtvarných kroužků SVČ Bájo, které pracovaly pod vedením Mgr. Martiny Horké.

10. březen - 10. duben 2023
ČESKOSKALICKÁ PALETA 2023

Své práce společně vystavili výtvarníci a výtvarnice, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice.

10. 3. - 10. 4. 2023 2023
VÝSTAVA KERAMICKÝCH KROUŽKŮ

Své práce vystavili účastníci keramických kroužků SVČ Bájo, kteří pracují pod vedením Zdeňky Tošovské.

13. leden - 17. únor 2023
BARVY
Výstava vybraných snímků z fotografických soutěží pro děti a mládež do 18 let


2022

22. listopad - 22. prosinec 2022

ČESKOSKALICKÁ PALETKA 2022
10. ročník nesoutěžní přehlídky výtvarných prací, které děti vytvořily bez dohledu a pomoci pedagogických pracovníků.

1. 9. - 31. 10. 2022 (prodlouženo do 4. listopadu 2022)
VÝSTAVA ČAS
11. ročník česko-slovenské výstavy. V galerii Fortna SVČ Bájo Česká Skalice představí práce na téma ČAS výtvarníci a výtvarnice z partnerských měst České Skalice (ČR) a Liptovského Hrádku (SR) a jejich přátelé. Dernisáž výstavy se konala v pátek 4. listopadu 2022.

1. - 30. 9. 2021
JEDNO NEBE NAD NÁMI - JEDNO NEBO NAD NAMI

Výstava dětí z výtvarných kroužků SVČ Bájo Česká Skalice a z výtvarného oboru ZUŠ Liptovský Hrádok, která představuje práce ze společného výtvarného projektu Atlas mraků II. Výtvarné práce jsou zaměřené na ztvárnění oblohy v umění, inspirované konkrétním výtvarným dílem či tvorbou jednoho nebo více autorů. Výstava probíhá paralelně v obou partnerských městech.

15. květen - 26. srpen 2022
VÝSTAVA POZNÁVÁME SVĚT: ITÁLIE
Výstava vybraných prací z výtvarné soutěže, kterou pro děti z Královéhradeckého a Pardubického kraje vyhlásilo SVČ Bájo Česká Skalice ve výlohách Bája.

13. květen - 13. červen 2022
VÝSTAVA Z VÝTVARNÉ SOUTĚŽE POZNÁVÁME SVĚT: ITÁLIE
Výstava prací z výtvarné soutěže, kterou pro děti z Královéhradeckého a Pardubického kraje vyhlásilo SVČ Bájo Česká Skalice.

8. - 30. 4. 2022
V GALERII

Své práce vystavily děti z výtvarných kroužků SVČ Bájo, které pracovaly pod vedením Mgr. Martiny Horké.

6. - 30. 4. 2022
VÝSTAVA KERAMICKÝCH KROUŽKŮ

Své práce vystavili účastníci keramických kroužků SVČ Bájo, které pracovali pod vedením Zdeňky Tošovské.

3. března - 5. dubna 2022
VÝSTAVA KROUŽKU DÁREČKOVÁNÍ

Své práce vystavily děti ze zájmového kroužku DÁREČKOVÁNÍ, které v SVČ Bájo Česká Skalice pracovaly pod vedením Mgr. Martiny Horké.

4. - 31. březen 2022
ČESKOSKALICKÁ PALETA 2022

Své práce společně vystavili výtvarníci, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice.

3. - 28. 2. 2022
JEHLOU A NITÍ
Výstava prací účastnic pravidelných tvořivých kurzů patchworku SVČ Bájo.

8. - 31. 1. 2022
NÁLADY
Výstava vybraných snímků z fotografických soutěží pro děti a mládež do 18 let JARNÍ, LETNÍ, PODZIMNÍ A ZIMNÍ NÁLADA.


2021

20. 12. 2021 - 2. 2. 2022
MALOVANÝ RATIBOŘICKÝ BETLÉM
Malebný betlém s postavami z knihy Babička Boženy Němcové, který navrhla a namalovala Hana Vavřínová, byl vystaven v době vánoční až do Tří králů v obou výlohách Bája. Betlém vznikl jako projekt Centra rozvoje Česká Skalice

5. 11. - 19. 12. 2021
ČESKOSKALICKÁ PALETKA 2021
9. ročník nesoutěžní přehlídky výtvarných prací, které děti vytvořily bez dohledu a pomoci pedagogických pracovníků.

2. - 31. 10. 2021 (ve výlohách Bája prodlouženo)
ČÍM LÍP TÍM DŘÍV
Výstava, na které studentky Anna Horká (UHK) a Alžběta Jansová (VUT Brno) představuvily své nejnovější kresby, malby i objekty.

1. - 30. 9. 2021
JEDNO NEBE NAD NÁMI - JEDNO NEBO NAD NAMI
Výstava dětí z výtvarných kroužků a letních příměstských táborů SVČ Bájo Česká Skalice a z výtvarného oboru ZUŠ Liptovský Hrádok, která byla připrava v rámci mezinárodního výtvarného projektu ATLAS MRAKŮ. Výstava inspirovaná fotografiemi mraků se uskutečnila paralelně v obou partnerských městech.

6. - 30. 9. 2021
KRAJINY
10. ročník česko-slovenské výstavy. V galerii Fortna SVČ Bájo Česká Skalice představily práce na téma Krajina výtvarníci a výtvarnice z partnerských měst České Skalice (ČR) a Liptovského Hrádku (SR) a jejich přátelé.

17. 5 - 17. 6 2021
NÁŠ SVĚT
Veronika (11 let) a Karolína (12 let) Samkovy, dlouholeté členky výtvarného kroužku SVČ Bájo, představily kresby známých i méně známých pokémonů, vypichované obrázky a další překvapení. Výstava byla ke zhlédnutí ve výlohách Bája.

9. 4 - 9. 5 2021 (PRODLOUŽENO)
ROBOTI
Své práce vystavily děti z výtvarných kroužků SVČ Bájo, které pracovaly pod vedením Mgr. Martiny Horké.

23. 3. - 10. 6. 2021
VÝSTAVA DĚTSKÝCH ILUSTRACÍ NA MOTIVY POHÁDEK BOŽENY NĚMCOVÉ
Dětské ilustrace inspirované dílem spisovatelky Boženy Němcové. Výstava byla ke zhlédnutí ve výlohách staré radnice.

5. - 31. 3. 2021 (prodlouženo do 8. 4 2021)
ČESKOSKALICKÁ PALETA 2021

Své práce společně vystavili amatérští výtvarníci, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice. Výstava byla kvůli uzavření Bája instalována v obou výlohách SVČ Bájo.

8. 2. - 2. 3. 2021
JEHLOU A NITÍ
Výstava prací účastnic pravidelných tvořivých kurzů patchworku SVČ Bájo. Výstava byla kvůli uzavření Bája instalována v obou výlohách SVČ Bájo.

8. - 31. 1. 2021
ČESKOSKALICKÁ PALETKA 2020
8. ročník nesoutěžní přehlídky výtvarných prací, které děti vytvořily bez dohledu a pomoci pedagogických pracovníků. Výstava byla kvůli uzavření Bája instalována v obou výlohách SVČ Bájo.

 

2020

5. listopadu - 31. prosince 2020 (prodlouženo do konce ledna 2021)
BYLO, NEBYLO
Dětské ilustrace inspirované dílem spisovatelky Boženy Němcové, jejíž výročí si v letošním roce připomínáme. Výstavou v galerii Fortna jsme se symbolicky rozloučili s rokem 2020, který byl Boženě Němcové věnován.

21. prosince 2020 - 6. ledna 2021
MALOVANÝ RATIBOŘICKÝ BETLÉM
Malebný betlém s postavami z knihy Babička Boženy Němcové, který navrhla a namalovala Hana Vavřínová, bude vystaven v době vánoční až do Tří králů v obou výlohách Bája. Betlém vznikl jako projekt Centra rozvoje Česká Skalice. Videopozvánka: zde


16. října - 5. listopadu 2020 (prodlouženo do 20. listopadu)
JAN AMOS V OBRAZECH
Výstava v malé výloze Bája doprovází výstavu Komenský Timeline v galerii Fortna. Ke spatření jsou zde nejrůznější publikace a výtvarné práce na téma život a dílo Jana Amose Komenského, které vytvořily děti z výtvarných kroužků SVČ Bájo pod vedením M. Horké v projektu "Jan Amos v obrazech".


1. - 31. října 2020 (prodlouženo do 20. listopadu 2020)
VÝSTAVA KOMENSKÝ TIME-LINE
Výstava při příležitosti 350. výročí úmrtí učitele národů - Jana Amose Komenského (1592-1670). Na dvanácti panelech se seznámíte s důležitými událostmi Komenského života. Výstava je přístupná v otevírací době SVČ Bájo a je realizována v rámci celonárodního projektu Komenský 2020. Více o projektu na www.komensky2020.cz


1. - 30. září 2020
NADĚJE
Česko-slovenská výstava. Obrazy výtvarníků a výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice a jejich přátel.


1. - 30. září 2020
9 + 0
Retrospektivní výstava dlouhodobého projektu "Kto sme – kdo jsme". Středisko volného času Bájo Česká Skalice a Základní umělecká škola Liptovský Hrádok představují, v rámci partnerství obou měst, devět uskutečněných výtvarných pobytů a jeden plánovaný, který se nakonec nekonal. Výstava se koná v Regionálním informačním centru v České Skalici.


12. května - 20. října 2020 (! PRODLOUŽENO)
POHÁDKY BOŽENY NĚMCOVÉ
Výstava ilustrací na téma známých i méně známých pohádek spisovatelky Boženy Němcové z výtvarné soutěže, kterou pro děti z Královéhradeckého a Pardubického kraje a Liptovského Hrádku, partnerského města České Skalice, vyhlásilo SVČ Bájo. Výstava se koná v areálu Muzea Boženy Němcové v České Skalici.


2. dubna  - 24. května 2020
NAŠE KRAJINY
Máme #pootevřeno.
Děti z výtvarných kroužků SVČ Bájo, které pracují pod vedením Mgr. Martiny Horké, vystavují své krajiny v obou výlohách SVČ Bájo Česká Skalice.


1. - 14. dubna 2020
VÝSTAVA DRAK
Své práce na téma DRAK v malé výloze Bája vystavovaly děti z výtvarných kroužků SVČ Bájo. 


6. března - 31. května 2020
ČESKOSKALICKÁ PALETA 2020

Máme #pootevřeno.
Nesoutěžní přehlídka pro dospělé a mládež od 15 let v oborech kresba, malba, grafika, kombinované techniky, objekt, užité umění a ruční práce. Své práce společně vystavili amatérští výtvarníci, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice. Vernisáž zpestřil svým hudebně-poetickým vystoupením soubor SACRAPĒS.


3. - 29. února 2020
POHÁDKY BOŽENY NĚMCOVÉ
Výstava ilustrací na téma známých i méně známých pohádek spisovatelky Boženy Němcové, jejíž dvousté výročí narození si v tomto roce připomínáme. Vernisáž výstavy se uskutečnila v pondělí 3. února 2020 v 16,30 hodin.


10. - 27. ledna 2020
JEHLOU A NITÍ
Výstava prací účastnic pravidelných tvořivých kurzů patchworku SVČ Bájo v galerii Fortna.


2019
Fotografie výstav jsou ke zhlédnutí v naší fotogalerii.29. listopadu - 31. prosince 2019
KRAJINY
Své obrazy v galerii Fortna SVČ Bájo vystavila Natália Mertlíková, členka výtvarného spolku Amag v Náchodě. Autorka vás zvala na vernisáž, která se uskutečnila v pátek 29. listopadu 2019 v 18 hodin.


1. - 25. listopadu 2019
ČESKOSKALICKÁ PALETKA
Nesoutěžní přehlídka výtvarných prací, které děti vytvořily bez dohledu a pomoci pedagogických pracovníků. Vernisáž výstavy, která se uskutečnila v pátek 1. listopadu 2019 v 17 hodin v galerii Fortna SVČ Bájo, zpestřilo vystoupení loutkového souboru Velká pětka SVČ Bájo.
 

4. - 30. října 2019
TOULKY PŘÍRODOU
Své obrazy vystavila Jarmila Viková z Jaroměře - Josefova. Vernisáž se uskutečnila v pátek 4. října 2019 od 18 hodin.


1. – 30. září 2019
TEČKA, BODKA…KRUH
Česko-slovenská výstava


6. – 29. května 2019
ZE ŠKOLY
Své kresby a malby vystavuje Jan Šesták, student Jiráskova gymnázia v Náchodě a dlouholetý člen výtvarného kroužku SVČ Bájo.


5. - 30. dubna 2019
VÝSTAVA "V LESE"
V galerii Fortna v přízemí SVČ Bájo vystavily své práce děti z výtvarných kroužku SVČ Bájo, které pracují pod vedením Mgr. Martiny Horké. Vernisáž se uskutečnila v pátek 5. dubna 2019 od 16 hodin.


1. - 31. března 2019
ČESKOSKALICKÁ PALETA
Sedmnáctý ročník nesoutěžní přehlídky amatérských výtvarníků. Své práce v galerii Fortna SVČ Bájo Česká Skalice společně vystavují amatérští výtvarníci, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice. Vernisáž v pátek 1. března 2019 od 18 hodin svým vystoupením zpestřil hudební seskupení Čabraka.


1. - 26. února 2019
JEHLOU A NITÍ
Výstava patchworkových prací účastnic pravidelných tvořivých kurzů v SVČ Bájo.


11. - 31. ledna 2019
VÝSTAVA "KOČKA LEZE DÍROU, PES OKNEM"
V Regionálním informačním centru a v galerii Fortna SVČ Bájo

Na výstavách, které budou instalovány souběžně ve dvou prostorech, jste mohli zhlédnout práce z výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo SVČ Bájo pro děti z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Do soutěže se sešlo 506 výtvarných prací z 53 škol a školských zařízení. Vítězné práce byly vystaveny v Regionálním informačním centru Česká Skalice.
 

2018
3. - 21. prosince 2018
VYŠÍVANÉ OBRAZY

Obrazy „malované“ jehlou a nití vystavuje Radana Ambrožová. Své obrazy vyšívá a vytváří podle vlastních návrhů.
 

2. - 30. listopadu 2018
ČESKOSKALICKÁ PALETKA

Nesoutěžní přehlídka výtvarných prací, které děti vytvořily mimo školu a školská zařízení. Příležitost pro malé i mladé výtvarnice a výtvarníky do 15 let vystavit svá díla - kreslené i malované obrazy, fotografie, počítačové obrázky, různé 3D objekty nebo ruční práce - na výstavě v galerii Fortna. Na vernisáži výstavy v pátek 2. listopadu vystoupili v hudební části Anežka Doubková a krátkým představením k programu přispělo také loutkové divadélko SVČ Bájo.
 

5. - 31. října 2018
TVOŘÍ CELÁ RODINA
Své práce vystavili Anna, Karolína a Kryštof Maněnovi, Marie Wolfová a Lukáš Koblasa.


1. - 30. září 2018
ZRCADLENÍ - ZRKADLENIE

Již sedmá společná výstava obrazů výtvarníků a výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice.
 


9. - 30. května 2018
MYŠLENKAMA JINDE
Své kresby vystavuje Olga Karlíčková, žákyně osmého ročníku Základní školy Česká Skalice a členka výtvarného kroužku SVČ Bájo.


6. - 30. dubna 2018
VODA

Své práce v galerii Fortna SVČ Bájo vystavili děti z výtvarných kroužku SVČ Bájo, které pracují pod vedením Mgr. Martiny Horké.
 

6. - 31. března 2018
ČESKOSKALICKÁ PALETA

Své práce společně vystavují amatérští výtvarníci, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice.
 

5. - 28. února 2018
OKO - DO DUŠE OKNO

Výstava obrazů Pavlíny Tylšové, žákyně 9. ročníku ZŠ Hronov, v galerii Fortna v přízemí SVČ Bájo.
 

5. - 31. ledna 2018
ŽIVOT S HEMOFILIÍ

Jiří Sedláček a jeho přátelé, výtvarníci náchodského spolku Amag, tvořili na téma nemoci srážlivosti krve – hemofilie. Vystavené obrazy jsou na prodej a velké část výtěžku z prodeje půjde na konto Svazu českých hemofiliků na podporu nákladné a těžké léčby.

 

2017

1. - 22. prosince 2017
JEHLOU A NITÍ
Výstava patchworkových prací účastnic pravidelných tvořivých kurzů v SVČ Bájo.


10. - 29. listopadu 2017
ČESKOSKALICKÁ PALETKA

Nesoutěžní přehlídka výtvarných prací, které děti vytvořily mimo školu a školská zařízení, příležitost pro malé i mladé výtvarnice a výtvarníky do 15 let vystavit svá díla - kreslené i malované obrazy, fotografie, počítačové obrázky, různé 3D objekty nebo ruční práce.
 

13. října - 8. listopadu 2017
JEN TAK PRO RADOST

Své obrazy vystavují Jaroslava Pavlová a Alena Sejvalová. Autorky srdečně zvou na vernisáž. Vernisáž výstavy v pátek 13. září od 18 hodin. 
 

15. září - 11. října 2017
TICHO

Šestá společná výstava obrazů výtvarníků a výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice.
 

2. - 31. května 2017
KVĚTY LÉTA
Eva a Jiří Skořepovi již několik let společně fotografují flóru v ratibořickém zámeckém parku. Po květech jara, fotografiích stromů a podzimní přírody přicházejí na řadu fotografie květů z letního období.


3. - 29. března 2017
NA CESTÁCH

Své práce v galerii Fortna SVČ Bájo vystavují děti z výtvarných kroužku SVČ Bájo, které pracují pod vedením Mgr. Martiny Horké.
 

3. - 29. března 2017
VÝSTAVA"ČESKOSKALICKÁ PALETA"

Patnáctý ročník nesoutěžní přehlídky amatérských výtvarníků. Své práce v galerii Fortna SVČ Bájo Česká Skalice společně vystavují amatérští výtvarníci, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice.
 

6. - 28. února 2017
NÁDECH AFRIKY

Obrazy inspirované Afrikou a africkou kulturou vystavuje Marie Brátová, studentka Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Autorka vás zve na vernisáž, která se koná v pátek 3. února 2017 od 18 hodin.
 

6. - 31. ledna 2017
BAREVNÉ SVĚTY

Volná tvorba náchodských malířů a grafiků ze spolku Amag. Vernisáž výstavym kterou zpestří hudebním vystoupením členové souboru Musica per gaudium, začíná v 18 hodin.

 

2016

2. - 21. prosince 2016
ČESKOSKALICKÁ PALETKA

Nesoutěžní přehlídka výtvarných prací, které děti vytvořily mimo školu a školská zařízení. Vernisáž výstavy, která se koná v pátek 2. prosince 2016 od 17:30 hod. zpestří vystoupením hráčky na zobcovou flétnu Anežka Doubková a Lucie Tomášková.
 

4. - 28. listopadu 2016
JOSEF KNITL: OBRAZY
Své práce v galerii Fortna vystavuje českoskalický výtvarník Josef Knitl.

7. -31. října 2016
RODINNÁ VÝSTAVA

Výstava výtvarných děl rodiny Králových z České Skalice. Portréty, ilustrace, koláže i volná tvorba.
 

10. - 30. září 2016
PŘÍBĚHY

Výstava obrazů výtvarníků a výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice v galerii Fortna SVČ Bájo.
 

2. - 29. května 2016
V OBRAZECH

Své práce vystavují děti z výtvarných kroužku SVČ Bájo, který pracuje pod vedením Mgr. Martiny Horké. Děti Vás zvou na vernisáž výstavy, která se uskuteční v pondělí 2. května 2016 od 16 hodin.
 

8. - 29. dubna 2016
KVĚTY JARA

Fotografie z jarního ratibořického zámeckého parku vystavují v galerii Fortna Eva a Jiří Skořepovi.
 

8. - 31. ledna 2016
MODRÁ JE DOBRÁ

Děti z výtvarných kroužků a z kroužků Šikovné ručičky a Šikulka SVČ Bájo se naučily tradiční techniku zdobení textilu – tzv. modrotisk. Vytvořily ručně malované a potisknuté textilie, které nám modrou barvou – indigem – obarvili v profesionální modrotiskové dílně pana Danzingera v Olešnici na Moravě. Děti vás zvou na výstavu, kde si budete moci hotová díla prohlédnout.
 

3. - 29. února 2016
JEHLOU A NITÍ
Výstava prací účastnic pravidelných tvořivých kurzů patchworku SVČ Bájo v galerii Fortna.

4. - 31. března 2016
ČESKOSKALICKÁ PALETA

Nesoutěžní přehlídka pro dospělé a mládež od 15 let v oborech kresba, malba, grafika, kombinované techniky, objekt, užité umění a ruční práce. Vernisáž výstavy, která proběhne v pátek 4. března od 18 hodin, zpestří hudební soubor Musica per gaudium.

 

2015

9. - 31. 1.
Muzikanti, co děláte?

Výstava dětských výtvarných prací ze stejnojmenné soutěže vyhlášené SVČ Bájo pro školská zařízení Královéhradeckého a Pardubického kraje na téma lidové písničky Čech, Moravy a Slovenska.
 

4. - 28. 2.
Ratibořický zámecký park

Výstava fotografií Jiřího Skořepy a Josefa Lemberka s doprovodnými texty Evy Skořepové.

6. - 31. 3.
Českoskalická paleta

Nesoutěžní přehlídka pro dospělé a mládež od 15 let v oborech kresba, malba, grafika, kombinované techniky, objekt, užité umění a ruční práce.
 

11. - 30. 4.
Po stopách superaut

Výstava fotografií Jakuba Míka.

4. - 25. 5.
Světlo

Výstava výtvarného kroužku, který v SVČ Bájo pracuje pod vedením Mgr. Martiny Horké.

29. 5. - 4. 6.
Pod střechou světa

Výstava prací dětí ze soutěže Poznáváme svět vyhlášené SVČ Bájo.

5. 5. - 26. 6.
Krajina

Malby Josefa Grima.

12. - 30. 9.
Cesty

Výstava obrazů výtvarníků z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice.
6. - 31. 10.
Obrazy

Výstava obrazů Petra Vlčka.
6. - 30. 11.
Českoskalická paletka

Nesoutěžní přehlídka výtvarných prací, které děti vytvořily mimo školu a školská zařízení, příležitost pro malé i mladé výtvarnice a výtvarníky do 15 let vystavit svá díla - kreslené i malované obrazy, fotografie, počítačové obrázky, různé 3D objekty nebo ruční práce - na výstavě v galerii Fortna.


2014

11. - 31. 1.
Od pramene k oceánu

Výstava prací dětí ze soutěže vyhlášené SVČ Bájo.

3. - 28. 2.
Celkový účinný průřez

Plakáty a další grafické práce Vojtěcha Vavřína, studenta grafického designu na škole současného umění Scholastika.

7. - 31. 3.
Českoskalická paleta

Nesoutěžní přehlídka pro mládež od 15 let a dospělé v oborech kresba, malba, grafika, kombinované techniky, objekt, užité umění a ruční práce.

4. - 30. 4.
Sny bílé dračice

Výstava Andrey Hakové, žákyně 9. ročníku ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem.
5. - 26. 5.
Naše zahrada

Výstava výtvarného kroužku, který v SVČ Bájo pracuje pod vedením Mgr. Martiny Horké.
6. - 20. 6.
Českoskalická paletka

2. ročník nesoutěžní přehlídky mladých výtvarnic a výtvarníků do 15 let, jejichž výtvarné práce vznikly bez dohledu pedagogických pracovníků.

13. - 30. 9.
Rozkoš

Výstava obrazů v galerii Fortna SVČ Bájo. Společná výstava výtvarnic z partnerských měst České Skalice a Liptovského Hrádku; slovenští účastníci navštěvují výtvarný obor Základní umělecké školy Liptovský Hrádek – ateliér dospělých.

4. - 31. 10.
Portréty

Výstava mladé českoskalické autorky Gabriely Kupcové.
1. - 30. 11.
Enkaustika a tapisérie

Kouzlení voskem a malování vlnou autorky Marie Bukovské a keramika dětí z výtvarného kroužku z Kuksu. Výtvarná díla Marie Bukovské i dětí vznikají v místě, které svou neopakovatelnou atmosférou inspiruje malé i velké.

5. 12. - 5. 1.
Jehlou a nití


Výstava prací účastnic pravidelných tvořivých kurzů patchworku v SVČ Bájo Česká Skalice.

2013

11. - 31. 1. Říše ryb
Výstava prací dětí ze soutěže vyhlášené SVČ Bájo.

1. - 28. 2. Devět podob lásky
Prodejní výstava intuitivních kreseb Renaty Marie Kwokové.

1. - 29. 3. Českoskalická paleta
Výstava amatérských výtvarníků, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice.
5. - 26. 4. Barvy zlata
Své fotografie podzimního zámeckého parku vystavil v galerii Fortna Jiří Skořepa.
6. - 25. 5. Nitka za nitkou
Své práce inspirované lidovým uměním vystavily v galerii Fortna děti z výtvarného kroužku SVČ Bájo.
1. - 4. 6. Poznáváme svět - Za polárním kruhem
Výstava prací dětí ze soutěže vyhlášené SVČ Bájo.
7. - 21. 6. Českoskalická paletka
Nesoutěžní přehlídka výtvarných prací, které děti vytvořily mimo školu a školská zařízení.
14. - 30. 9. Květina
Výstava obrazů výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice.
4. - 31. 10. Jehlou a nití
Výstava prací účastnic pravidelných tvořivých kurzů patchworku v SVČ Bájo Česká Skalice.
11. - 30. 11. Makom Makom - hebrejské slovo, které znamená „místo“ ve smyslu „místo v srdci“. V galerii Fortna představuje své meditační vnímání reality ve svých intuitivních kresbách Marie Komárková z Kuksu.
7. - 31. 12. Čas malování = čas radosti
„Něco vytvářet, malovat, byl můj sen. K tomuto koníčku jsem se dostala až v důchodovém věku a jako samouk. Je to radost, když se něco povede a tak stále hledám můj styl.“ (autorka Alena Sejvalová)

2012

6.-27.1. Patchwork
Výstava prací účastnic kurzů patchworku, které se konají v Báju.
10.-29.2. Koření
Své výtvarné práce vystavila Martina Sedláčková, žákyně ZŠ Česká Skalice a dlouholetá členka výtvarného kroužku SVČ Bájo Česká Skalice.
3.-31.3. Českoskalická paleta
Výstava amatérských výtvarníků, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice.
10.-27.4. Kdo maluje, nezlobí
Své výtvarné práce vystaví Marie Brátová, žákyně Základní školy Česká Skalice a členka výtvarného kroužku SVČ Bájo Česká Skalice..
1.-10.5. Kdo jsme - Kto sme

Výstava výtvarných prací, které vznikly během dubnové mezinárodní výtvarné dílny na téma TEXTIL. Své práce představily veřejnosti slovenské děti ze Základní umělecké školy Liptovský Hrádek a české děti ze Střediska volného času Bájo Česká Skalice.
14.-28.5. Za loutkovým divadlem

Své práce na téma loutky, o loutkách a o divadle vůbec vystavily děti z výtvarného kroužku, který pracuje v SVČ Bájo pod vedením Mgr. Martiny Horké.
6.2012 Ateliér

Výstava výtvarných prací, které vznikly během školního roku v rámci výtvarného kurzu pro dospělé, který vede Mgr. Jarmila Zárubová.
8.-30.9. Žena

Společná výstava obrazů výtvarnic z České Skalice a výtvarnic z partnerského města Liptovského Hrádku, které navštěvují ateliér dospělých na tamější ZUŠ.
5.-29.10. Království

Obrázky z výtvarné soutěže "Poznáváme svět"
2.-30.11. Malováno pro radost

Výtvarné práce studentky Lucie Čtvrtečkové.
6.-31.12. Moudré pohádky vesmírných skřítků

Ilustrace Markéty Kejzlarové ke stejnojmenné knize.

2011

18.-31.1. Lidový rok Barunky
Prezentace projektu, který se uskutečnil v letech 2009 - 2010 a byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
5.-25.2. Inspirace časem
Své práce v galerii Fortna prezentovala Ludmila Pohlová.
4.-25.3. Českoskalická paleta
Své práce v galerii Fortna SVČ Bájo společně vystavili amatérští výtvarníci, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice.
1.-27.4. Hledání
V galerii Fortna v přízemí SVČ Bájo vystavil své výtvarné práce Matyáš Horký, student primy Jiráskova gymnázia a člena výtvarného kroužku SVČ Bájo.
2.-29.5. Lítáme nad městem
Výstava prací výtvarného kroužku, který v SVČ Bájo vede Mgr. Martina Horká.
2.-29.5. Ateliér

Výstava prací výtvarného kroužku pro dospělé, který v SVČ Bájo vede Mgr. Jarmila Zárubová.
26.6.-30.8. Ten plyne čas...

Své fotografie a básně o historii maloskalické tvrze vystavuje paní Naděžda Chobotská.
9.-30.9. 200 let zámeckého parku

Výstava fotografií dřevin k 200. výročí založení parku kněžnou Kateřinou Vilemínou Zaháňskou v Ratibořicích. Běžné i cizokrajné stromy a keře v zámeckém parku zachytili svými objektivy studenti soukromé střední školy ACADEMIA MERCURII v Náchodě v rámci projektu Zelené Ratibořice.
7.-30.10. Retroobrazy a cyklus grafických listů "Živly"

Průřez výtvarnou tvorbou posledních 10 let českoskalické výtvarnice Aleny Kordíkové.
4.-30.11. Českoskalické náměstí ve fotografii
Zájmový kroužek Čalamáda představil v galerii Fortna v přízemí SVČ Bájo svůj celoroční projekt „Českoskalické náměstí“. Šlo o výstavu fotografií, obrázků a dokumentů, týkajících se minulosti i současnosti českoskalického náměstí.
2.-31.12. Pode mlejnem, nade mlejnem

Výstava dětských prací z výtvarné soutěže VODNÍK vyhlášené SVČ Bájo pro děti ze škol a školských zařízení Královéhradeckého a Pardubického kraje.

2010

8.-28.1. Amaze
Společná výstava Anny Miewaldové a Kateřiny Dvořákové, studentky čtvrtého ročníku náchodské střední školy Academia Mercurii.
4.-28.2. Boženě Němcové
Společná výstava Evy Skořepové, Hany Vavřínové a Martiny Horké
5.-29.3. Českoskalická paleta
Společná výstava amatérských výtvarníků, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice.
16.-30.4. Jarní hrátky
Výstava českoskalické výtvarnice Ireny Vavřenové.
6.-30.5. Jabia
Společná výstava dětí z fotokroužku SVČ Bájo, který pracoval pod vedením Mgr. Martiny Horké.
1.-20.6. Fotomžiky
Společná výstava dětí z fotokroužku SVČ Bájo, který pracoval pod vedením Mgr. Martiny Horké.
21.6.-6.9. Pro radost

Výstava členek zájmového útvaru SVČ Bájo "Ateliér", který pracoval pod vedením Mgr. Jarmily Zárubové.
11.-30.9. Obrazy

Výstava Libuše Vyšné z Liptovského Petera.
1.-22.10. Takový svět

Výstava dětských prací z výtvarné soutěže vyhlášené v Společností Boženy Němcové a SVČ Bájo ke 190. výročí narození Boženy Němcové. Vystavovaly: MŠ Včelka Polná, ZŠ Boženy Němcové Jaroměř, ZŠ a MŠ Hořičky, ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk, ZUŠ Červený Kostelec, ZUŠ Semily – pobočka ve Vysokém nad Jizerou a ZUŠ Liptovský Hrádok (Slovensko).

5.-26.11. Martinova první výstava aneb To bylo tak...
První výstava studenta primy náchodského gymnázia.

18.-31.12. Patchwork
Své práce vystavovaly členky zájmového útvaru "patchwork" SVČ Bájo.

2009

9.-30.1. Obloha a rieka aneb plynutie v čase
Výstava žáků ZUŠ Liptovský Hrádok (SK).

9.-27.2. Moje ilustrace Harryho Pottera
Práce z výtvarné soutěže vyhlášené SVČ Bájo.

6.-27.3. Českoskalická paleta
Společná výstava amatérských výtvarníků, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice.

3.4.-4.5. Proměny světla

Autorka Hana Koblížková - Šálová

7.-22.5. Moje kniha
Společná výstava dětí z výtvarných kroužků SVČ Bájo, které pracovaly pod vedením Mgr. Martiny Horké.
25.5.-12.6. Grafika
Výstava zájmového útvaru "Ateliér", který vedla Mgr. Jarmila Zárubová.
13.-30.6. Pospolu
Mezinárodní výstava výtvarníků z České Skalice, Liptovského Hrádku (SK), Barda (PL) a Polanica Zdroj (PL)

4.-30.9. Patchwork
Výstava patchworku.

3.-31.10. Ilustrace k tajemství svatých růženců
Výstava českoskalické výtvarnice Evy Skořepové.

9.11.-4.12. Příroda v módě, móda v přírodě
Výstava vítězných prací z výtvarné soutěže, pořádané SVČ Bájo.

12.12.-6.1. Jablko
Výstava vítězných prací z výtvarné soutěže, pořádané SVČ Bájo.

2008

11.-31.1. Portréty

Společná výstava Eriky Buchalové a Ladislava Cermana.
4.-29.2. Studentské obrázky z přírody

Výstava fotografií z mezinárodního projektu Comenius.
7.-28.3. Od první do páté

Výstava výtvarných prací tehdejší 5.A z českoskalické základní školy.
31.3.-26.4. ISŠ

Výstava studentů pražské integrované střední školy.
1.-23.5. Českoskalická paleta

Společná výstava amatérských výtvarníků, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice.
29.5.-20.6. Babočka

Společná výstava dětí z výtvarných kroužků DDM Bájo, které pracovaly pod vedením Mgr. Martiny Horké. Vystavovali: M.D. Horká, J. Špelda, J. Skuhravý, E. Gladicsová, M. Novák, T. Zemanová, M. Sedláčková, J. Hrušová, B. Michlová, S. Suchánková, D. Nývltová, K. Halada, A. Borsová, K. Pavlasová, K. Čápová, P. Michálek, L. Maťátková

5.-26.9. Kresba

Výstava prací výtvarného kurzu pro dospělé Ateliér, který pracoval pod vedením Jarmily Zárubové. Vystavovaly: J. Bujalská, H. Harantová, H. Hejduková, L. Hynková, H. Jirásková, M. Kameníková, L. Renfusová, M. Štanderová, Z. Tošovská

3.-31.10. 31/2 roku s fotoaparátem

Výstava fotografií Adama Sáričky, studenta náchodské Akademia Mercurii.
7.-28.11. Patchwork

Společná výstava prací Magdy Pohlové, Evy Malinové Lenky Cohornové a Zdeny Lacmanové.
1.-19.12. Kresby

Výstava prací Kateřiny Venclové z České Skalice.

2007

31.5.-27.6. Bimbo

Společná výstava dětí z výtvarných kroužků DDM Bájo, které pracovaly pod vedením Mgr. Martiny Horké. Vystavovali: D. Dolénková, M. Fidler, V. Vanická, E. Gladicsová, T. Zemanová, A. Horká, Kl. Nováčková, M. Sedláčková, E. JIrmanová, B. Michlová, D. Nývltová, K. Halada, M. Horký, S. Vejnarová, K. Pavlasová, E. Horáková, M. Kašparová, Kat. Nováčková, P. Michálek, J. Vojtěch, M. Vik, N. Holečková, S. Horňáková, A. Peukrová, J. Karešová, M. Vrabcová.

7.-27.9. Fragmenty, a.s. TIBA

Výstava fotografií Petra Tučka.

5.-28.10. Hana - Veronika

Výstava kreseb Veroniky Kumstové a Hany Rumellové.

2.-25.10. Textilní výtvarnictví

Výstava prací Kamily Kollertové a Terezy Polákové, studentek SŠ propagační tvroby a polygrafie z Velkého Poříčí.

2006

Radujme se, veselme se (výstava prací z výtvarné soutěže)
Výstava prací žáků výtavrného oboru ZUŠ Nové Město n. M.
Výstava výtvarných kroužků DDM Bájo Česká Skalice

2005

Studie (?)
Rozjímání (Alena Kordíková)
Výstava výtvarného kroužku DDM Bájo I
Fšelijaký obrázky (výstava výtvarného kroužku DDM Bájo II)
Ateliér (společná výstava členek zájmového útvaru SVČ Bájo)
Příroda Norska (fotografie Evy Malinové)
Fotografie (Lukáš Brejcha)
Fotografie (Martina Horká & Jan Vavřín)

2004

Cesta na sever (fotografie Michala Bořkeho)
Vzpomínka na Johnyho (kresby a obrazy MgA. Jiřího Jarkovského)
Nejen pro maminky (výstava výtvarného kroužku DDM Bájo I)
Voda, kniha a tak dál... (výstava výtvarného kroužku DDM Bájo II)
Výtvarná dílna (výstava zájmového útvaru DDM Bájo)
Asambláže (Hana Pitašová)
Quo vadis (Hana a Marie Jarkovských)
Jakpak daleko padá jablko... (výstava výtvarných prací dětí zaměstnanců DDM Bájo)

2003

Pohádkový svět (dětské ilustrace pohádek B. Němcové)
Fotografie (Gita Skaličková)
Náchod - Olomouc (školní práce Karin Militké, studentky Univerzity Palackého)
Smutné události 1866 (kresby Matouše Holase)
Společná výstava výtvarného a keramického kroužku DDM Bájo
Výtvarná dílna (výstava členek zájmového útvaru, pracujícího pod vedením J. Zárubové)
Hledání (kresby, malby, grafiky a plastiky L. Tojnarové a M. Petrové, studentek soukr. grafické školy v JIhlavě)
Sny (Petra Jaroušková)
Studie z cest (H. Harantová a J. Zárubová)

2002

Výtvarná dílna (výstava členek zájmového útvaru, který pracuje pod vedením J. Zárubové)
Fotografie (Michal Bořke)
Můj svět (Petra Jaroušová)
Adada (Adéla Jirková)

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.