Projektové dny pro ZŠ Česká Skalice

Podzimní projektový den pro 2. ročník ZŠ Česká Skalice
Projektový den pro děti 2. tříd s tématem podzim
 
Děti rozdělené do čtyř skupin postupně procházejí čtyřmi stanovišti. Ve výtvarném ateliéru si na grafickém lisu vytisknou otisky podzimních listů a dokreslí je tuší nebo barevným pastelem. V keramické dílně si vyzkouší práci s keramickou hlínou a vyrobí si "domečky" s otisky listů. Na dalším stanovišti na děti čeká zábavné poznávání stromů a na pohybovém stanovišti si zaskáčou na trampolínkách.
Délka programu: 2 hodiny (9 - 11 hodin)
Cena programu: 40 Kč/osoba
Kontakt: 491 452 708, info@svcbajo.cz
 
Fotografie z minulých ročníků:


 

Jarní projektový den pro 4. ročník ZŠ Česká Skalice
Projektový den pro děti 4. tříd zaměřený na environmentální výchovu.
 
Děti rozdělené do čtyř skupin postupně procházejí čtyřmi stanovišti. Na děti čekají nejrůznější úkoly zdůrazňující udržitelný rozvoj a problematiku znečištění životního prostřední. Na tvořivých stanovištích si vlastnoručně vyrobí korálky ze starých kalendářů a ozdobí obálku pomocí originálního papírového razítka.
Délka programu: 2 hodiny (9 - 11 hodin)
Cena programu: 40 Kč/osoba
Kontakt: 491 452 708, info@svcbajo.cz
 
Fotografie z minulých ročníků: