Výukové programy pro MŠ (EVVO)

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dříve se spíše ekologická výchova) zprostředkovává informace týkající se životního prostředí především ve školním prostředí. SVČ Bájo spolupracuje na výukových programech pro MŠ s Centrem rozvoje Česká Skalice, o. p. s.
 
Podzimní dobrodružství

Dva stromoví skřítci Dubáček a Bukáček nás formou poutavého příběhu seznámí s proměnami přírody během jednotlivých ročních období. Zaměříme se především na podzim. Nahlédneme do domečku stromových skřítků a postaráme se také o zvířátka, pro která nasbíráme zásoby na zimu.

Kdy program probíhá: září až listopad
Délka programu: 60 minut
Cena programu: 45 Kč/osoba
Kde program probíhá: v interiéru (třída MŠ)
Doporučený počet účastníků: 20 - 25
Kontakt: Terezie Netrestová (Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.)
Tefon: 733 538 500
E-mail: terezie.netrestova@centrumrozvoje.eu

 


 
 
 
Co vypěstoval skřítek Tykvínek
 
Skřítek Tykvínek si u nás na zahradě zapomněl svou úrodu. My se mu o ni pěkně staráme a objevujeme tajemství, která ukrývá. Obeznámíme se s druhy tykví, využijeme všech našich smyslů, zahrajeme si podzimní dýňovou hru, vyrobíme si obrázek z přírodnin. A možná najdeme i skřítka, který se vrátil pro svou sklizeň!
 
Kdy program probíhá: počátek října
Délka programu: 60 minut
Cena programu: 45 Kč/osoba
Místo programu: vnitřní prostory (třída MŠ, ZŠ)
Doporučený počet účastníků: 20 - 25
Kontakt: Terezie Netrestová (Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.)
Telefon: 733 538 500
E-mail: terezie.netrestova@centrumrozvoje.eu

 


 
 
Než vyroste rostlinka aneb Podmínky života
 
Děti se z pohádkového příběhu dozvědí, co všechno potřebuje semínko, aby se z něho stala rostlinka, a dokáží podmínky života vyjmenovat. Smyslovými a pohybovými aktivitami na téma slunce, voda, půda a vzduch si nabyté informace zažijí a upevní. Nakonec si pokusem ověří, že tomu tak opravdu je. Program má přesah do další výuky v MŠ (pokus, pracovní listy).
 
Kdy program probíhá: únor až duben
Délka programu: 60 minut
Cena programu: 45 Kč/osoba
Místo programu: vnitřní prostory (třída MŠ, ZŠ)
Doporučený počet účastníků: 20 - 25
Kontakt: Terezie Netrestová (Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.)
Telefon: 733 538 500
E-mail: terezie.netrestova@centrumrozvoje.eu