Foto 2011

ROK 2011
 název akce
 vyfotografováno
 6. 1. 2011
 11. 1. 2011
 18. 1. 2011
 21. 1. 2011
 4. 2. 2011
 4. 2. 2011
 4. 2. 2011
 4. 2. 2011
 21. 2. 2011
 4. 3. 2011
 5. 3. 2011
 6. 3. 2011
 10. 3. 2011
 Výstavy prací dětí ze školní družiny ZŠ Č. Skalice ve výloze Bája
 24. 3. 2011
 1. 4. 2011
 1. 4. 2011
 10. 4. 2011
 10. 4. 2011
 Pletení z pedigu (vzdělávání pedagogů)
 13. 4. 2011
 Výtvarná dílna: Malování na porcelánový hrneček
 15. 4. 2011
 Den Země (4. ročník ZŠ Česká Skalice v SVČ Bájo)
 20. 4. 2011
 Výlet do Police nad Metují
 21. 4. 2011
 SVČ Bájo na Dni Země v Ratibořicích
 23. 4. 2011
 Dvacátý let čarodějnic Skalicí
 30. 4. 2011
 2. 5. 2011
 2. 5. 2011
 5. 5. 2011
 19. 5. 2011
 22. 5. 2011
 26. 5. 2011
 27. 5. 2011
 5. 6. 2011
 9. 6. 2011
 12. 6. 2011
 20. 6. 2011
 11. 7. 2011
 16. 7. 2011
 17. - 23. 7. 2011
 22. 8. 2011
 29. 8. 2011
 9. 9. 2011
 9. 9. 2011
 9. 9. 2011
 9. 9. 2011
 12. 9. 2011
 14. 9. 2011
 7. 10. 2011
 13. 10. 2011
 15. 10. 2011
 21. 10. 2011
 25. 10. 2011
 26. 10. 2011
 28. 10. 2011
 4. 11. 2011
 4. 11. 2011
 9. 11. 2011
 10. 11. 2011
 11. 11. 2011
 16. 11. 2011
 19. 11. 2011
 27. 11. 2011
 2. 12. 2011
 2. 12. 2011
 4. 12. 2011
 5. 12. 2011
 9. 12. 2011