Foto 2015

ROK 2015
 název akce
 vyfotografováno
 3. 1. 2015
 6. 1. 2015
 9. 1. 2015
 2. 2. 2015
 4. 2. 2015
 14. 2. 2015
 26. 2. 2015
 3. 3. 2015
 4. 3. 2015
 6. 3. 2015
 13. 3. 2015
 22. 3. 2015
 29. 3. 2015
 11. 4. 2015
 25. 4. 2015
 30. 4. 2015
 4. 5. 2015
 21. - 22. 5. 2015
 31. 5. 2015
 3. - 8. 6. 2015
 11. - 12. 6. 2015
 Výstava "Priatelky III" (Liptovský Hrádok)
 8. - 18. 6. 2015
 Kurz drátování na Mlynářských slavnostech v Ratibořicích
 27. 6. 2015
 Příměstský tábor s keramikou I
 29. 6. - 3. 7. 2015
 Příměstský tábor s poníkem
 7. - 10. 7. 2015
 Kramaření
 11. 7. 2015
 Malované prázdniny (Rychnov nad Kněžnou)
 12. - 18. 7. 2015
 Příměstský tábor s keramikou II
 20. - 24. 7. 2015
 Příměstský tábor s keramikou III
 24. - 28. 8. 2015
 Lidová muzika Šmikuranda na Náchodských Kuronských slavnostech
 5. 9. 2015
 Soubor staré hudby Musica per gaudium na Náchodských Kuronských slavnostech
 5. 9. 2015
 Výstava "Kdo jsme - kto sme" v RIC
 12. 9. 2015
 12. 9. 2015
 Lidová muzika Šmikuranda na Novovinobraní
 12. 9. 2015
 Vernisáž výstavy "Cesty"
 12. 9. 2015
 Tvořivé dílny v Ratibořicích
 26. 9. 2015
 Svatováclavské posvícení
 28. 9. 2015
 Vernisáž výstavy (Petr Vlček)
 2. 10. 2015
 Řemeslná dílna. Drátování (vzdělávání pedagogů)
 6. 10. 2015
 Co vypěstoval dýňový skřítek (program pro MŠ ve Vile Čerych)
 12. - 15. 10. 2015
 Výstava výtvarných prací kroužků SVČ Bájo ve Vile Čerych
 16. 10. 2015
 Petrklíč ve Vile Čerych
 24. 10. 2015
 Den stromů pro 2. ročník ZŠ Česká Skalice
 27. 10. 2015
 Podzimní dobrodružství (výukový program pro MŠ)
 podzim 2015
 Vernisáž výstavy "Českoskalická paletka"
 6. 11. 2015
 Výtvarný kroužek v galerii Luxfer
 13. 11. 2015
 Tvořivá dílna: Smaltování
 13. 11. 2015
 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
 29. 11. 2015
 Workshop: Přírodní kosmetika
 30. 11. 2015
 Tvořivá dílna s dětmi ze ŠD ve Velkém Třebešově: Vánoční hvězda
 2. 12. 2015
 Advent v Babiččině údolí
 3. - 6. 12. 2015
 Výstava "Modrotisk" v Ratibořicích
 3. - 6. 12. 2015
 Tvořivá dílna ve Vile Čerych: Mikulášská dílnička
 5. 12. 2015
 Vánoční notování
 18. 12. 2015
 TT Band rock na Gymfestu
 18. 12. 2015