Foto 2014

 ROK 2014
 název akce
 vyfotografováno
 6. 1. 2014
 10. 1. 2014
 Výstava "Od pramene k oceánu" v Báju (porota, vernisáž, výstava)  10. 1. 2014
 Podzimní prázdniny - výlet do Hradce Králové  31. 1. 2014
 3. 2. 2014
 Výtvarná dílna: Malování na hedvábí  28. 2. 2014
 Masopust  1. 3. 2014
 Karneval  2. 3. 2014
 Výstava "Českoskalická paleta"  7. 3. 2014
 Jarní prázdniny: Cesta kolem světa  10. - 13. 3. 2014
 Tvořivá dílna pro seniory ve Velkém Třebešově  26. 3. 2014
 Výstava "Šikulové" v RIC  3. 4. 2014
 Vernisáž výstavy "Sny bílé dračice" (Andrea Haková)  4. 4. 2014
 Šmikuranda v Ratibořicích  5. 4. 2014
 Lítování  6. 4. 2014
 Topení Zimy  6. 4. 2014
 Jarní koncert sboru Petrklíč  7. 4. 2014
 Petrklíč na Novopackém slavíčku  9. 4. 2014
 Výtvarná dílna: Enkaustika  11. 4. 2014
 Výtvarná dílna: Smaltování  11. 4. 2014
 Velikonoční prázdniny: Výlet do Hradce Králové  17. 4. 2014
 Zázrak vzkříšení  20. 4. 2014
 Tvořivá dílna: Keramika  25. 4. 2014
 Bájo na Ovčáckých slavnostech v Ratibořicích  26. 4. 2014
 Den Země  28. 4. 2014
 Čarodějnice  30. 4. 2014
 Majales aneb Máj a Les (ve Vile Čerych)  1. 5. 2014
 Majales aneb Máj a Les (v Ratibořicích)  4. 5. 2014
 Vernisáž výstavy "Naše zahrada"  5. 5. 2014
 Kdo jsme - Kto sme (mezinárodní výtvarná dílna, tentokrát v Č. Skalici)  7. - 11. 5. 2014
 Bájo na Bambiriádě  22. - 23. 5. 2014
 Den dětí v Řecku  1. 6. 2014
 Den dětí v Řecku pro ZŠ  2. 6. 2014
 Barunčina škola aneb Když chodila Božena Němcová do školy  5. 6. 2014
 Vernisáž výstavy "Českoskalická paletka"  6. 6. 2014
 Tvořivá dílna v Ratibořicích  7. 6. 2014
 Šmikuranda v Ratibořicích  28. 6. 2014
 Mlynářské slavnosti  29. 6. 2014
 Tábor s keramikou I.  7. - 11. 7. 2014
 Výstava "Kdo jsme - Kto sme" v RIC  10. 7. - 15. 8. 2014
 Kramaření  12. 7. 2014
 Malované prázdniny (Dvůr Králové nad Labem)  13. - 19. 7. 2014
 Tábor s keramikou II.  21. - 25. 7. 2014
 Barunka na MFF v Č. Kostelci  23. 8. 2014
 Barunka na Jarmarku tkalců v Chelmsku Śląském  24. 8. 2014
 Tábor s keramikou III.  25. - 29. 8. 2014
 6. 9. 2014
 13. 9. 2014
 13. 9. 2014
 13. - 14. 9. 2014
 21. 9. 2014
 21. 9. 2014
 27. 9. 2014
 6. 10. 2014
 24. 10. 2014
 1. 11. 2014
 2. 11. 2014
 7. 11. 2014
 30. 11. 2014
 4. 12. 2014
 8. 12. 2014
 12. 12. 2014
 19. 12. 2014
 21. 12. 2014
 28. 12. 2014