Foto 2016

ROK 2016
 název akce
 vyfotografováno
 6. 1. 2016
 8. 1. 2016
 9. 1. 2016
 22. 1. 2016
 29. 1. 2016
 29. 1. 2016
 29. 1. 2016
 3. 2. 2016
 6. 2. 2016
 7. 2. 2016
 8. - 12. 2. 2016
 4. 3. 2016
 11. 3. 2016
 13. 3. 2016
 13. 3. 2016
 14. 3. 2016
 17. 3. 2016
 18. 3. 2016
 2. 4. 2016
 4. 4. 2016
 8. 4. 2016
 8. 4. 2016
 21. 4. 2016
 21. 4. 2016
 22. 4. 2016
 30. 4. 2016
 2. 5. 2016
 4. - 7. 5. 2016
 9. 5. 2016
 14. 5. 2016
 26. 5. 2016
 27. 5. 2016
 30. 5. 2016
 1. 6. 2016
 5. 6. 2016
 6. 6. 2016
 5. - 6. 6. 2016
 24. 6. 2016
 28. 6. 2016
 Šperkování - fotografie prací ze školního roku 2015-2016  
 Výtvarný kroužek - fotografie prací ze školního roku 2015-2016
 
 11. - 15. 7. 2016
 12. 7. 2016
 17. - 23. 7. 2016
 20. 8. 2016
 23. 8. 2016
 10. - 11. 9. 2016
 22. - 26. 8. 2016
 29. - 31. 8. 2016
 3. a 17. 9. 2016
 10. 9. 2016
 10. 9. 2016
 10. - 30. 9. 2016
 28. 9. 2016
 7. 10. 2016
 25. 10. 2016
 26. 10. 2016
 4. 11. 2016
 6. 11. 2016
 9. 11. 2016
 11. 11. 2016
 11. 11. 2016
 12. 11. 2016
 16. 11. 2016
 17. 11. 2016
 24. 11. 2016
 27. 11. 2016
 1.-4. 12. 2016
 2. 12. 2016
 4. 12. 2016
 19. 12. 2016
 21. 12. 2016
 
 Šperkování - fotografie prací ze školního roku 2016-2017  
 Výtvarné kroužky - fotografie prací ze školního roku 2016-2017