Foto 2013

ROK 2013
 název akce
 vyfotografováno
 6. 1. 2013
 11. 1. 2013
 11. 1. 2013
 16. 1. 2013
 25. 1. 2013
 25. 1. 2013
 1. 2. 2013
 1. 2. 2013
 2. 2. 2013
 5. 2. 2013
 6. 2. 2013
 9. 2. 2013
 10. 2. 2013
 22. 2. 2013
 1. 3. 2013
 17. 3. 2013
 17. 3. 2013
 18. 3. 2013
 18. 3. 2013
 20. 3. 2013
 22. 3. 2013
 Taneční kroužek na soutěži Josefovský klíč (video>>)
 23. 3. 2013
 26. 3. 2013
 27. 3. 2013
 28. 3. 2013
 5. 4. 2013
 11. 4. 2013
 12. 4. 2013
 19. 4. 2013
 24. 4. 2013
 26. 4. 2013
 27. 4. 2013
 22. let čarodějnic Skalicí
 30. 4. 2013
 6. 5. 2013
 6. 5. 2013
 8. - 12. 5. 2013
 21. 5. 2013
 24. 5. 2013
 24. 5. 2013
 5. 2013
 1. 6. 2013
 7. 6. 2013
 15. 6. 2013
 30. 6. 2013
 8. - 12. 7. 2013
 13. 7. 2013
 14. - 20. 7. 2013

Projekt Folklor před folklorem

Den první
Den druhý
Den třetí
Den čtvrtý
Den pátý
Den šestý
Den sedmý
Den osmý
Den devátý
Den desátý

 19. - 28. 8. 2013

 

 26. - 30. 8. 2013
 6. 9. 2013
 7. 9. 2013
 14. - 15. 9. 2013
 14. 9. 2013
 20. 9. 2013
 27. 9. 2013
 4. 10. 2013
 30. 10. 2013
 31. 10. 2013
 Výtvarný kurz (vzdělávání pedagogických pracovníků)  7. 11. 2013
 Keramika v MŠ a ZŠ Dolany  7. 11. 2013
 Výtvarný kurz (vzdělávání pedagogických pracovníků)  16. 11. 2013
 Výtvarná dílna v ZŠ Studnice  19. 11. 2013
 3D ozdoby z korálků  29. 11. 2013
 Výtvarná dílna pro ZŠ Velký Třebešov  29. 11. 2013
 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu  29. 11. 2013
 Výstava "Od pramene k oceánu" v ratibořickém mlýně  5. - 8. 12. 2013
 Vernisáž výstavy "Čas malování = čas radosti" (Alena Sejvalová)  7. 12. 2013
 Vánoční notování  20. 12. 2013